VFörändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1862
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways).

- På Västra stambanan öppnades den 9 kilometer långa bandelen Gnesta - Björnlunda för allmän trafik 15 maj.
Den 21 kilometer långa bandelen Björnlunda - Sparreholm öppnades för allmän trafik 1 augusti.
Den 75 kilometer långa bandelen Hallsberg - Töreboda öppnades för allmän trafik 1 augusti.
Den 103 kilometer långa bandelen Sparreholm - Hallsberg öppnades för allmän trafik 8 november.
I och med den föregående bandelens färdigställande hade Västra stambanan fullbordats. Stockholm och Göteborg hade knutits samman med järnväg.

- 1832 tog en resa med diligens Göteborg - Stockholm fyra och ett halvt dygn. Man övernattade i Sollebrunn, Mariestad, Örebro och Västerås.   Sedan Västra stambanan öppnats för trafik gick samma resa på 14 timmar!

- På Södra stambanan öppnades den 37 kilometer långa bandelen Falköping Ranten - Mullsjö för allmän trafik 8 november.
Den 51 kilometer långa bandelen Hässleholm - Älmhult öppnades för allmän trafik 1 augusti.
Den 16 kilometer långa bandelen Älmhult - Liatorp öppnades för allmän trafik 1 december

- Statsbanan Örebro - Hallsberg, 25 kilometer, öppnades för allmän trafik 1 augusti 1862.- Arbetet med Statsbanan Örebro - Hallsberg  påbörjades i juni 1860.

 

 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

              

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1862.html senast uppdaterad 2022-12-26