Retur till Sveriges järnvägars huvidsidaFörändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001.
Development of the Swedish railways year 1856 -
2001

Förändringar år 1864
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)


- På Södra stambanan öppnades den 31 kilometer långa bandelen Alvesta - Lammhult för allmän trafik 1 juni.
Den 39 kilometer långa bandelen Lammhult - Sandsjö öppnades för allmän trafik 1 oktober.
Den 60 kilometer långa bandelen Sandsjö - Jönköping öppnades för allmän trafik 1 december
I och med dessa bandelars öppnande var Södra stambanan fullbordad.

 

 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1864.html senast uppdaterad 2022-12-26