return to "diverse" table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Att arbeta vid järnvägen


Nedan finns ett antal artiklar som, ur ett historiskt perspektiv, handlar om hur det var att vara järnvägare och arbeta vid järnvägen.


Välj bland följande artiklar:
(Markera på den gröna pilen Make your choice and click at the green arrow)
 

Bernt Forsberg, Lokrekryt på 1950-talet
Bernt Forsberg, Lokrekryt på 1950-talet (2002-10-31)

Fem tjänster i en. Motorvagnsförare på kulturbana 1950
Fem tjänster i en. Motorvagnsförare på kulturbana 1950 (2003-11-07)

Hos Lifh i Jugansbo

Hos Lifh i Jugansbo (2006-09-27)

Lokförare Karl H Jonsson ("Kalle Jonsson")

Lokförare Karl H Jonsson ("Kalle Jonsson") (2002-10-31)

Lort-SJ i Kristianstad
Lort-SJ i Kristianstad (2006-11-13)


Slipersreglering på Inlandsbanan
Slipersreglering på Inlandsbanan. Foto: Sven Wasell tidningen Signalen 1960.

Return to page top
Retur till sidans början

 

Return to "blandat" table of content
  Returtåg till blandat innehållsförteckning


© Rolf Sten
jarnvagare_main.html senast uppdaterad 2006-12-21