HOME
INDEX

596     Åstorp - (Ramlösa)

FÖREGÅENDE
LISTA
Åstorp - Bjuv - (Ramlösa)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringÅp Åstorp h 53,100 35 1875-03-17 stn, † G 2009-01-01; ansl Godsstråket genom Skåne, SHJ; PS
Gu/Gut Gunnarstorp v 56,400 17 1875-03-17 stn, T hlp 1959-06-12, I hlp 1960, T lp 1970-05-31, † 1976-05-30, BI 1976
(Billesholm) 1875-03-17 vid sidobana från Bjuv. Se bandel 597
Bj/Bju Bjuv h 59,300 21 1875-03-17 stn, † G 1997-06-09; ansl HHJ; småbana Bjuv– Hyllinge; PS
Bjuf  
Mö/Mör Mörarp v 63,500 47 1875-03-17 stn, † P 1970-05-31, † 1974-06-01, *P 1991-08-19; PS
På/Påa Påarp h 68,400 55 1875-03-17 stn, † P 1970-05-31, † 1972-05-28, *P 1991-08-19; PS
  Långeberga   70,900   1989 ssp, I infogad i Helsingborg-Ättekulla lp 1990
Ätk Ättekulla 70,900 1968-03-04 lp; en tid från 1973-01-01 Helsingborg- Ättekulla (Hbäk); GL
Ramlösabrunn h 72,500 23 1875-03-17 stn, † G 1957, I hp 1959, † 1966-05-22; fd Ramlösa brunn
Rb/Rab Ramlösa brunn h 72,500 23 1875-03-17 stn
R/Ram (Ramlösa) h 74,200 9 1865-08-01 stn, † G 1964, † 1967-05-27; ansl HRRJ, L&HJ, Västkustbanan (Bd 615)
Hbc/Hb (Helsingborg C) 77,300 2 1892-06-01 stn, † 1991-06-10; ansl Västkustbanan

 
Helsingborg–Hässleholms järnväg/ar (HHJ) Mer om HHJ finner du HÄR
Redan 1859 var en järnväg på tal ungefär i HHJ:s kommande sträckning, men konkurrenten i söder Landskrona & Helsingborgs järnvägar vann.
Planen återupptogs ett årtionde senare för att skaffa Helsingborg en genare förbindelse med stambanan, vidga stadens handelsområde och inte minst etablera kontakt med de nyupptäckta stenkolsfälten kring Bjuv, som väckte stora förhoppningar och som Landskronaintressena konkurrerade om. Statsstöd förvägrades och Helsingborgs stad blev den största ägaren.
Liksom andra banor som byggts under det tidiga 1870-talets högkonjunktur och dyrtid fick denna stora svårigheter när lågkonjunkturen slog till. Det blev så småningom bättre och HHJ engagerade sig i andra järnvägar.
Transittrafiken var viktig, inte minst efter tillkomsten av ångfärjan till Helsingör, och de många genomfartsresenärerna till utlandet bidrog till att HHJ länge hade tre vagnsklasser. Stenkols- och sockerbetstrafiken var viktiga under många decennier, men SJ som ägare kunde nå Billesholm på annat sätt så bibanan dit lades ner.

Koncession
1872-09-27. Bjuv–Billesholm för Vallåkra stenkolsbolag, till HHJ 1874-07-10.

Längd Totalt 79 km.

Förvaltningsort Helsingborg.

Trafikförändringar
1874-09 *Ramlösa–Klippan, 32 km, och Bjuv–Billesholm, 5 km, provisorisk godstrafik.
1875-03-17 *Ramlösa–Hässleholm, 74 km, och Bjuv–Billesholm, 5 km, allmän
trafik.
1939-03-10 †Bjuv–Billesholm, 5 km, persontrafik.
1947 †samma sträcka de facto (formellt 1940-08).
1970-05-31 †Ramlösa–Åstorp, 21 km, lokal persontrafik.
1971-05-23 †Åstorp–Hässleholm, 53 km, lokal persontrafik.
1987-05-31 †Ramlösa–Åstorp, fjärrpersontrafik.

Samband
a) 1897-06-01 köpte HHJ Klippan–Röstånga järnväg och fullbordade genom ett nytt dotterbolag banan Röstånga–Eslöv 1898-11-28. De båda dotterbolagen slogs 1921-01-01 samman till Klippan–Eslövs järnvägsAB.
b) 1927-05-15–1934-07-31 ombesörjde HHJ reguljär persontrafik på industribanan Bjuv–Hyllinge och trafikerade även i övrigt spåret.
c) 1928-01-01–1940-06-30 ombesörjde HHJ trafiken på Ängelholm–Klippans järnväg (se denna).
d) 1934–1935 sökte HHJ samgående med L&HJ, men det avböjdes på grund av eldriftsplaner där trafik HHJ trafikerade även L&HJ-sträckan Helsingborg C–Ramlösa, 4 km.

Förstatligad
1938-07-01. Statligt bolag som innehöll HHJ, L&HJ, Landskrona–Lund–Trelleborgs järnvägar och från 1939-07-01 Skåne–Smålands järnväg. Till SJ 1940-07-01.

Elektrifiering 1943-11-01 Helsingborg C–[Hässleholm], 77 km.

Fjärrblockering
1972-10-30 (Helsingborg gbg)–(Åstorp)–(Klippan); Malmö.
1972-12-11 Klippan–(Perstorp); Malmö.
1973-06-18 Perstorp–(Hässleholm); Malmö.
1979-01-15 Helsingborg C stn; Helsingborgs godsstn, lokal fjärrstyrning.

ATC
1981-03-23 (Hässleholm)–(Åstorp).
1982-12-15 (Åstorp)–(Bjuv)–(Helsingborg gbg).
1984-06-28 Hässleholm stn.

Upprivning Findus–Billesholm, Bjuv–Findus (delvis omlagt).

Nollpunkt
Helsingborg C. För Helsingborg–Hässleholm ändrat till Hässleholm av SJ, som omklassade Bjuv–Billesholm till bispår.
 
Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK.
Alf Åberg, Konsul P Osson, 1953
Tåg 9/1991 (temanummer om Helsingborg)
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2012-01-22 Rolf Sten