Bjuv


Denna trafikplats tillhör bandel nr 596
 
Nr Bandel Spårvidd
596 Åstorp - Bjuv - (Ramlösa) 1435
597 Billesholm HHJ - (Bjuv) - Hyllinge 1435
   

Bangårdsritningen ovan visar bangården i Bjuv på 1930-talet. Ritning: ekeving.se

Bilden nedan visar Bjuv bangård och utfarten mot Hälsingborg. Spåret som viker av till höger går till Hyllinge. Foto: KDBA03697 Järnvägsmuseet.


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-04 Rolf Sten