HOME
INDEX

595     Hässleholm - Åstorp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hässleholm) - Klippan - Kärreberga - (Åstorp)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHm (Hässleholm) v 0,000 53 1860-12-01  
Fj/Fin Finja v 4,900 49 1875-03-17 stn 1875-03-17, † P 1968-05-12, † 1970-09-01; IS
Ty Tyringe v 11,800 78 1875-03-17 stn, † 1975-06-01, *P 1992-01-07; småbana Tyringe torv; PS
  spk   17,000      spk, BI; korsning torvbana med fast postställe
Vt/Vto Västra Torup h 17,800 102 1925 stn, † G 1970-09-01, † 1971-05-23; småbana Västra Torups torv; IS
Vt Väst-Torup 17,800 102 ca 1887  
Vt Vestra Torup 17,800 102 ca 1887 stn,
  Västra Torups grusgrop   19,000    grp, BI
Pt Perstorp h 24,900 94 1875-03-17 stn; småbanor Perstorp–Liahuset, Perstorp– Köpingsmyr; FS
Lia Lillaryd 27,000   lp med T infogad i Perstorp stn 1973-05-18; IL
Hy/Hyl Hyllstofta h 31,800 62 1875-03-17 stn, † P 1971-05-23, † 1972-12-01; IS
Sdby Söndraby 37,700 1946-06-01 hp, † 1967-05-27
Kl Klippan h 41,800 35 1875-03-17 stn 1875-03-17, † G 1990-01-08, *G 2004-10-18
(godstrafikalt benämnd Helsingborg-Klippan 2004); ansl KEJ, EKJ; småbana Klippans bruk; FS
Kv/Kvi Kvidinge v 46,900 31 1875-03-17 stn, † P 1972-05-28, † 1988-01-01;
fd Qvidinge; IS
Qvidinge 46,900 31 1875-03-17 stn
Quidinge 46,900 31 1875-03-17 stn
Kr/Käb Kärreberga h 50,700 22 ca 1893 stn, † G 1964-05-31, † 1967-05-27; ansl SSJ; IS
Åp (Åstorp) h 53,100 35 1875-03-17 stn, †G 2009-01-01; ansl Godsstråket genom Skåne, SHJ; PS

Helsingborg–Hässleholms järnväg/ar (HHJ) Mer om HHJ finner du HÄR
Redan 1859 var en järnväg på tal ungefär i HHJ:s kommande sträckning, men konkurrenten i söder Landskrona & Helsingborgs järnvägar vann.
Planen återupptogs ett årtionde senare för att skaffa Helsingborg en genare förbindelse med stambanan, vidga stadens handelsområde och inte minst etablera kontakt med de nyupptäckta stenkolsfälten kring Bjuv, som väckte stora förhoppningar och som Landskronaintressena konkurrerade om. Statsstöd förvägrades och Helsingborgs stad blev den största ägaren.
Liksom andra banor som byggts under det tidiga 1870-talets högkonjunktur och dyrtid fick denna stora svårigheter när lågkonjunkturen slog till. Det blev så småningom bättre och HHJ engagerade sig i andra järnvägar.
Transittrafiken var viktig, inte minst efter tillkomsten av ångfärjan till Helsingör, och de många genomfartsresenärerna till utlandet bidrog till att HHJ länge hade tre vagnsklasser. Stenkols- och sockerbetstrafiken var viktiga under många decennier, men SJ som ägare kunde nå Billesholm på annat sätt så bibanan dit lades ner.

Koncession
1872-09-27. Bjuv–Billesholm för Vallåkra stenkolsbolag, till HHJ 1874-07-10.

Längd Totalt 79 km.

Förvaltningsort Helsingborg.

Trafikförändringar
1874-09 *Ramlösa–Klippan, 32 km, och Bjuv–Billesholm, 5 km, provisorisk

Godstrafik
1875-03-17 *Ramlösa–Hässleholm, 74 km, och Bjuv–Billesholm, 5 km, allmän
trafik.
1939-03-10 †Bjuv–Billesholm, 5 km, persontrafik.
1947 †samma sträcka de facto (formellt 1940-08).
1970-05-31 †Ramlösa–Åstorp, 21 km, lokal persontrafik.
1971-05-23 †Åstorp–Hässleholm, 53 km, lokal persontrafik.
1987-05-31 †Ramlösa–Åstorp, fjärrpersontrafik.

Samband
a) 1897-06-01 köpte HHJ Klippan–Röstånga järnväg och fullbordade genom ett nytt dotterbolag banan Röstånga–Eslöv 1898-11-28. De båda dotterbolagen slogs 1921-01-01 samman till Klippan–Eslövs järnvägsAB.
b) 1927-05-15–1934-07-31 ombesörjde HHJ reguljär persontrafik på industribanan Bjuv–Hyllinge och trafikerade även i övrigt spåret.
c) 1928-01-01–1940-06-30 ombesörjde HHJ trafiken på Ängelholm–Klippans järnväg (se denna).
d) 1934–1935 sökte HHJ samgående med L&HJ, men det avböjdes på grund av eldriftsplaner där trafik HHJ trafikerade även L&HJ-sträckan Helsingborg C–Ramlösa, 4 km.

Förstatligad
1938-07-01. Statligt bolag som innehöll HHJ, L&HJ, Landskrona–Lund–Trelleborgs järnvägar och från 1939-07-01 Skåne–Smålands järnväg. Till SJ 1940-07-01.

Elektrifiering 1943-11-01 Helsingborg C–[Hässleholm], 77 km.

Fjärrblockering
1972-10-30 (Helsingborg gbg)–(Åstorp)–(Klippan); Malmö.
1972-12-11 Klippan–(Perstorp); Malmö.
1973-06-18 Perstorp–(Hässleholm); Malmö.
1979-01-15 Helsingborg C stn; Helsingborgs godsstn, lokal fjärrstyrning.

ATC
1981-03-23 (Hässleholm)–(Åstorp).
1982-12-15 (Åstorp)–(Bjuv)–(Helsingborg gbg).
1984-06-28 Hässleholm stn.

Upprivning Findus–Billesholm, Bjuv–Findus (delvis omlagt).

Nollpunkt
Helsingborg C. För Helsingborg–Hässleholm ändrat till Hässleholm av SJ, som omklassade Bjuv–Billesholm till bispår.
 

Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK.
Alf Åberg, Konsul P Osson, 1953
Tåg 9/1991 (temanummer om Helsingborg)
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2018-11-30 Rolf Sten