HOME
INDEX

581     Sölvesborg - Älmhult

FÖREGÅENDE
LISTA
(Sölvesborg) - Olofström - (Älmhult)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Sölvesborgs uthamn
Sög (Sölvesborg) h 71.8 2 1874.08.08 33)
Ye Ynde 67.8 28
Hkr Håkanryd h 64.2 27 1901.05.23 33)
Råby Råby 62.4 34
Leingaryd
Bakä Barnakälla 59.6 30 1901.05.23 33)
At Axeltorp h 57.8 11 1901.05.23 33)
Nu Näsum v 54.3 19 1901.05.23 33)
Sib Sibbarp 52 37
Gonarp
Ötf Östafors h 50.3 39 1901.05.23 33)
Hoåg Holjeå grusgrop 49.2 41
Jämshög-Röhult
Jhg Jämshög h 46.8 52
Jämshögsby 52 1901.05.23 33)
Of Olofström v 42.4 52 1901.05.23 33)
Olovström 52
Kul Kullan 34.6
Vsh Vilshult v 34.1 86 1901.05.23 33)
Esb Esseboda h 27 116 1901.05.23 33)
Gya Gylsboda v 25.2 122 1901.05.23 33)
Örkened
Löo Lönsboda h 21.2 137 1901.05.23 33)
Dvh Duvhult h 19.3 138 1901.05.23 33)
Dufhult
Käa Kärraboda h 14.2 149 1901.05.23 33)
Hkö Hökön h 10.3 139 1901.05.23 33)
Hkm Hököns mosse 9.6
Ålk Ållekulla 8.1 150
Stäh Stränghult 5.7 154
Fh Fälhult v 4.4 148 1901.05.23 33)
Äh (Älmhult) v 0 142 1862.08.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten