HOME
INDEX

565     Gullberna - Karlshamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Gullberna) - Nättraby - Ronneby - Kallinge - Bredåkra - (Karlshamn) inklusive (Ronneby) - Ronneby hamn och (Kallinge) - Kallinge järnverk
NÄSTA

 
Karta nr 560
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Ck (Karlskrona C) 129.4 2
(Oskarsvärn)
(Karlskrona N)
Båa (Bergåsa) v 129.1 5
(Sunna)
Gba (EJ: Gb) (Gullberna) h st 4 4 1889.06.08 1973.06.18 25) 33)
Erg Ekeberg lp 6.2 1973.06.18 25) 136)
Roh Rosenholm h lp 7 4 1959.05.28 25) 136)
Srva Skärva v 9 14 1889.06.08 33)
(EJ: Sk) Skärfva hlp 9.2 1889.06.08 1916.10.01 25) 33)
Nät Nättraby v lp 11.8 8 1971.01.01 1975.06.01 25)
(EJ: Nb) Nettraby st 11.8 1889.06.08 25) 33)
Sty Stegeryd h lp 17.6 36 1968.05.12 1970.05.31 25)
Jus Johannishus h 20.6 34 1889.06.08 33)
Jusv (EJ: Så) Johannishus sågverk hlp 21.4 39 1930. 1960.05.29 25)
Eds Edestad v hp 23.6 28 1964.05.31 1970.05.31 25)
Lev (EJ: Lv) Levalunda v hp 25.6 13 1916.10.01 1966.05.22 25)
(EJ: Lv) Lefvalunda hp 25.6 1889.06.08 1916.10.01 25) 33)
Rb Ronneby C h st 29.7 5 1949.06.01 > 25)
Rb Ronneby 99.7 5 1889.06.08 33)
Ronneby hälsobrunn hp 1 1889.06.08 1941.10.03 25) 33) 310)
Ronneby brunn
Påtorp hp 2 25) 330)
Ronnebyredd 1889.06.08 33)
Rrd (EJ: Rd) Ronneby redd st 3.5 2 1889.06.08 1949.10.01 25) 33)
Rrh Ronneby hamn lp 3.5 25)
Kal Kallinge 95.4
Kal Kallinge Jernverk lp 33 1945.06.11 1970.05.31 25)
Kal (EJ: Kl) Kallinge lp 33 29 1889.06.08 1945.06.11 25)
Dd (EJ: Dd) Djupadal st 34 37 1889.06.08 1945.06.11 25) 33)
Bdå Bredåkra h lp 36.2 41 1966.05.22 1975.06.01 25)
Skarups mosse lp 38.7 1918. 25)
Hsj Härsjön v hp 40.2 28 1959.05.28 1970.05.31 25)
Häö Härsjölund h hp 42.1 22 1945.06.11 1961.05.28 25)
Röan (EJ: Rn) Röan lp 42.1 1945.06.11 25)
Bhb Bräkne-Hoby v 82.8 32
Bhb Bräkne Hoby v 46.8 32 1889.06.08 33)
(EJ: Hb) Hoby st 46.8 1889.06.08 1899.09.30 25) 33)
Ku Kullåkra v lp 50.4 14 1970.05.31 25)
Mär Märserum 75.1
(EJ: Mr) Merserum st 54.5 1889.06.08 25) 33)
Årdk (EJ: Åk) Åryds kyrkby h hp 55.8 10 1935.05.15 1970.05.31 25)
Åryd hp 55.8 1935.05.15 25)
Elb Elisberg h 60.3 22 1913.10.01 33)
trs Trensum h lp 62.6 10 1966.05.22 1967.02.01 25)
Perennagården hp 67.9 1942.06.15 1957.08.30 25)
Khs Karlshamn S h hp 68.7 2 - 1957-08-31 25)
(EJ: Fh) Fiskhamnen hp 68.7 - - 25)
Karlshamns hamn 1942-06-15
Kh (Karlshamn C) h 69.6 3

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
136)Ck 18.6.1973
310)Endast sommartid
330)Endast vintertid

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten