Nättraby


Denna trafikplats tillhör bandel nr 565
 
Nr Bandel Spårvidd
565 (Gullberna) - Nättraby - Ronneby - Kallinge - Bredåkra - (Karlshamn) inklusive (Ronneby) - Ronneby hamn och (Kallinge) - Kallinge järnverk 1067/1435
573 Nättraby hamn - (Nättraby) - Älmeboda 600

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04 / Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2011-12-02 Rolf Sten