HOME
INDEX

369     Örebro S - Hjortkvarn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Örebro S) - (Pålsboda) - Hjortkvarn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Typ= fp= förgreningspunkt, grp= grusgrop, hlp= håll & lastplats, hp= hållplats, hpr= hållplats rälsbuss, st, stn= station, lp= Lastplats. ssp= sidospår,   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Öb (Örebro S) v 30,4 29 1897-10-01 33)
Tyb Tybble hp 26,6 19411953-10-01 25)
Mark (EJ: Mr) Mark v hp 24,2 52 1901-05-051962-05-27 25)
(EJ: Lv) Lövsäter hp ca 23 1928 1930 25)
Stop (EJ: St) Stortorp v hp 21,5 40 1901-05-051962-05-27 25)
Sdtp (EJ: Sop) Sandtorp v hp 19,7 37 19281962-05-27 25) 200)
Hid (EJ: Ha) Hidingsta h hlp 17,8 28 1901-05-051962-05-27 25)
Kma Kvismaren v 14,1 25 1916-09-301962-05-27 33)
(EJ: Qv) Qvismaren st 14,1 1901-01-05 1916-09-30 25) 33)
Sköl (EJ: Sö) Sköllersta v st 9,8 28 1901-01-05 1962-05-27 25) 33)
Taa (EJ: Ta) Tarsta h hp 6,4 38 1901-01-051962-09-27 25)
Taab Tarstaborg v hp 4,7 1950-07-01 1962-05-27 25)
(EJ: Åk) Åkerby hp 4,7 1920-talet 1950-07-01 25)
På (EJ: På) (Pålsboda) h st 0 83 1862-11-08 1989-10-01 25) 33)
Svad Svennevad v 5,9 74 1874-09-21 1962-05-27 33)
(EJ: Mp) Mickelstorp lp 9 1933 1949 25)
Gtt Glottra h 12 123 1874-09-21 1962-05-27 33)
Lbst (EJ: Lst) Landbostigen h hp 15,6 95 1936 1962-05-27 25)
(EJ: Sän)

Skärbäcken

hp 1920-tal1936 25)
Skärbäcken lp 17 1876 ? 25)
Hjk Hjortkvarn h 20,1 94 1916-10-01 1998-07-01 33)
(EJ: Hn) Hjortqvarn st 20,1 1874-06-03 1916-10-01 25)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
200)Nedlagd 1930-1940-tal

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-03-22 Rolf Sten