HOME
INDEX

235     Karlberg - Enköping

FÖREGÅENDE
LISTA
(Karlberg) - Sundbyberg N - Spånga - Kallhäll - Enköping
NÄSTA

 Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Cst (Stockholm C) h 0 3 1871.07.17 33)
Nbt (Norra Bantorget) 1.1
Stockholm V
Stockholm N lokstn st 1.5 1866.09.20 25)
Ke (Karlberg) h 2.1 10
Tmö (Tomteboda övre) st 2.5 1916. > 25)
Tmn (EJ: Tmn) Tomteboda Nedre blp 2.9 1876. 25)
Huv Huvudsta 4.5 1880.10.01 33)
(EJ: Hv) Hufvudsta st 4.7 1880.10.01 1916.10.01 25) 33)
Vxl Tm Rbg vxl Tomteboda Rbg 4.7 15
Huc Huvudsta C 5.2
Hufvudsta C
Sub (EJ: Sg) Sundbyberg v st 6.4 11 1876.12.15 > 25) 33)
Ulvsunda 1915.10.18 33) 310)
Subn (EJ: Sgn) Sundbyberg N h hlp 7.3 7 1900.05.01 25) 33)
Duo Duvbo hp 8 1968.01.01 > 25)
Solv (EJ: Sv) Solvalla hp 8 1944.05.01 1968.01.01 25)
(EJ: Duf) Dufbo hp 8 1887.03.01 1900.04.30 25)
Duo Duvbo 9 6
Solv Solvalla 8.9
Brst (EJ: Bst) Bromsten h hp 9.4 1900.06.23 25) 33)
Spå (EJ: Spå) Spånga v st 11.3 7 1876.12.15 > 25) 33)
Barkarby
Bkbö Barkarby Ö 14.109 13
Bkb Barkarby 14.435 13
Jkb Jakobsberg 17.4
Jacobsberg
Khä Kallhäll 21.2
Stt Stäket 23.6
Kän (EJ: Kn) Kungsängen h 28 12 1876.12.15 > 25) 33)
Aspvik
Bro Bro 35.9
Växel 103
Tot Toresta 40.7
Tot Toresta v 41.6 26 1878.08.16 33)
Kmrs (EJ: Kgr) Kalmarsand Hlp 44.2 > 25) 640)
Bål Bålsta 45.3
Gran Graneberg 47.8
Nkby Nyckelby h 51.5 30 1883.11.15 33)
Krg (EJ: Ka) Krägga v st 53.3 21 1904.02.18 > 25) 33) 720)
Eko Ekolsund 55.9
Fisk Fiskvik 60.8
Gib (EJ: Gy) Grillby v st 63.6 20 1876.12.15 > 25) 33) 720)
Kan Knoppbacken
Ep (EJ: Ep) Enköping v st 73.4 27 1876.12.15 > 25) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
310)Vid sidobana fr Sundbyberg N
640)Ändrad till lp
720)Ändrad till mp

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund