HOME
INDEX

234     Utsjö - Uvån

FÖREGÅENDE
LISTA
Utsjö - Uvån
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringUtsjö 0 1871-03 † 1887
Uvån 5,500 1871-03 † 1887

 

Utsjö - Uvån
Timmerbana för överföring av virke från Västerdalälvens till Klarälvens flottledssystem, tillhörig Utsjö Jernvägsbolag med Uddeholm som största delägare.

Spårvidd
1067 mm

Längd
5,5 kilometer

Påbörjad
1871 och färdig för trafik 1873-06

Banan gick mellan Västra Utsjö vid Västerdalälven strax söder om Malung till Båthissjön.

Ånglok och självrullning från banans högsta punkt, Halsaåsen.

Timmertransporterna upphörde 1887 men banan användes därefter några år för turistresor med hästdragen dressin.

1896 avvecklades järnvägsbolaget.

/Lars G Bergman i Malung - ur en sockens historia, 1971

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 1999
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad: 2015-06-06 Rolf Sten