HOME
INDEX

233     Limedsforsen - Särna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Limedsforsen) - Särna
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLsn/Lfn (Limedsforsen) v 225,900 353 1903-11-29 stn, lp 1969-06-01, 1972-06-01
Li Lima v 230,300 358 1928-08-02 hlp, T hp 1961-09-01, I hp b1960t, † 1969-06-01
Sklm Skålmo 232,800 362 1940 hpr, †1967-05-28
Tås Torgåsmon v 235,100 355 1928-08-02 hlp, I stn 1936, T stn, lp 1969-06-01, † 1972-01-01
Gråd Gråheden v 238,100 355 1940 hp , † 1969-06-01
Hgå Hammargården v 241,300 354 1928-08-02 hlp, hpr 1958, † 1969-06-01
Fhd Fiskarheden v 245,900 360 1928-08-02 hlp, lp 1969-06-01, † 1972-01-01
Tsd Transtrand v 247,900 368 1928-08-02 hp, † 1969-06-01
Bbg Bergsbacken v 250,300 367 1928-08-02 hlp, † 1969-06-01
Lgtd Långstrand 254,400 355 1940 hpr, † 1967-05-28
Sän Sälen v 255,900 355 1928-08-02 hlp, I stn 1930-07-01, lp 1969-06-01, † 1972-01-01
Lisä Lisspasätra 261,600 359 1947 hpr, † 1961-09-01; fd Lisspasätra
Hög Högstrand v 265,300 362 1928-08-02 hlp, lp 1961-01-01, † 1967-05-28
Hmd Horrmund v 274,800 443 1928-08-02 hlp, lp 1961-09-01, † 1972-01-01
Säs Sandnäs h 279,400 444 1928-08-02 hlp, hp 1958, † 1961-09-01
Ssn Sörsjön v 287,500 430 1928-08-02 hlp, I stn 1936, T hlp 1950-05-01, I hlp 1957, lp 1961-09-01, † 1972-01-01
  Häståväxeln   291,200 420 1931 grp+ssp, BI 1940t; hamnspår vid Fulu älv, 2 km sicksackspår
Öjv Öjvallberget v 298,400 444 1928-08-02 hlp, lp 1961-09-01, † 1969-06-01
Bns Bornåssjön h 304,900 452 1928-08-02 hlp, hp 1958, † 1961-09-01
Örv Öråvallen h 309,300 461 1928-08-02 hp, † 1959-10-01
Byv Byggevallen h 312,100 484 1928-08-02 hlp, hp 1958, † 1961-09-01
Nks/Nän Näcksjön v 316,500 495 1928-08-02 hp, † 1961-09-01
Sna Särna h 322,100 444 1928-08-02 stn, lp 1961-09-01, † 1972-01-01; hamnspår

 
Limedsforsen–Särna järnväg (LiSJ, LSJ)
Det statliga engagemanget var redan från början stort i form av bidrag från gränsbanefonden och aktier, men byggande bolaget gjorde ändå i praktiken konkurs innan banan var färdig. Klen räls och starka stigningar hämmade trafikens utveckling även om den var stark under beredskapsåren. Trafiktoppar med vintersporttåg till Sälen, bl.a. vid Vasaloppet, skapade inte intäkter nog för banans fortbestånd

Koncession

1916-12-15

Längd

96 km

Trafikförändringar

1925-02-27 *provisorisk godstrafik närmast Limedsforsen som förlängdes i takt med att linjen färdigställdes
1928-08-02 *allmän trafik
1961-09-01 †Sälen–Särna, 66 km, persontrafik (kraftigt neddragen 1956-11-01)
1969-06-01 †(Malung–)Limedsforsen–Sälen, 30 km, persontrafik
1972-01-01 †hela banan, godstrafik

Trafik

a) Persontrafiken var obetydlig till 1944–49 då den utökades starkt på grund av försörjningsproblem för busstrafiken. Åter nedtrappad 1956
b) Direkttåg Särna–Stockholm fanns 1935–1956, direkta sovvagnar från Stockholm och Göteborg vintersportlov och påsk, de sista åren till Sälen
c) Vasaloppsdeltagarnas extratåg kördes t.o.m. 1965 med ånglok

Förstatligad

1928-08-02, det vill säga öppningsdagen

Upprivning

1972–1975

Nollpunkt

Kristinehamn via Brintbodarne–Limedsforsen, 1934 omkilometrerad från Kristinehamn via Vansbro–Malung

Anmärkning

Signaturen LiSJ förekommer i SJ-cirkulär men räls och grusvagnar var under banbygget märkta LSJ

Litteratur
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av järnvägen Limedsforsen–Särna, 1940
Ord&Bild 8/1972 (temanummer)
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad: 2015-06-06 Rolf Sten