HOME
INDEX

221     Avesta/Krylbo - Borlänge

FÖREGÅENDE
LISTA

(Avesta/Krylbo) - Vikmanshyttan - Kullsveden - (Borlänge) inklusive (Vikmanshyttan) - Turbo och (Kullsveden) - Bispberg

NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringAvky (Avesta-Krylbo)       1988-05-29 
Avc (Avesta C)       1986-06-01 
Avky (Avesta Krylbo)       1970-05-31 
Ky (Krylbo) h 0,000 80 1873-12-01 stn ansl KNJ; FS
Str Strömsnäs 1,100 87 1938-05-15 lokstation+hp, † b1940t, BI 1948; ansl KNJ;
Bns Bergsnäs 1,100 87 lokstation+hp; ansl KNJ;
   lmk   1,100     km 1,103 = 1,000
  Avesta bruk och såg   2,500      Avesta bruk och såg ssp, BI
             
Acm Avesta centrum   3,500 86 1978 † 1978-08-01, BI 1979, hp 2005-09-15; PH
Avn Avesta  N   3,500 86 1970-05-31 lp 1968-05-12
Avt Avesta v 3,500 86 1880-11-08 stn I hlp 1966
Snb Snickarbo v 11,500 91 1880-10-30 hp <1883, hlp ~1902, I stn, I hlp 1959, † 1964-05-31,
BI 1973
Snb Snickarbo   11,600   1975-06-17 avx, ts 1978-05-22; IS
Dh Djuphällen 16,400 94  1911-11-01 hp 1883, † b1940t
Nås 1880-10-30 hp
  Nåsån   17,000     bro 78 m
Hm/Hdm Hedemora h 22,900 109 1880-11-08 stn, † G 1995-06-12; PS
Skb Skönsbo 27,000 108  1922 hp, † 1939-05-15
Sjb Sjönsbo 27,000 108 1880-10-30 hp ~1930
Vhy Vikmanshyttan h 30,200 114 1971-11-30 ssp, ts 1986-08-21; IS
W, Vn/Vhy Vikmanshyttan   30,300 114 1880-11-08 stn, † P 1968-05-12, † 1971-09-01, I ssp 1971-11-20; småbana V-hyttans industri
Kuv, Ksn/Kuv Kullsveden v 36,600 170 1880-11-08 stn, † P m1950t, I lp 1959, † 1970-06-01,
BI 1970
Bispberg 1880-11-08
St Säter h 38,900 159 1880-11-08 stn, † G 1989-09-01; PS
Ov Ovangårdarne   39,900 150 1908 ssp, I infogad i Säter stn ~1940; spår till Säters hospital
Sbo Solvarbo 45,600 154 1881-10-13 hlp <1883, hp, hlp ~1920, hp – 1930, † 1939-05-15
Solfvarbo
Våä Våbäcks grusgrop   48,000     grp, BI 1977; <1974-09-02 Gustafs grusgrop (Gtfg)
Gtf Gustafs h 50,200 156
G, Gs/Gtf Gustavs 50,200 156 1881-10-11 stn, † P 1968-05-12, † 1978-04-01; IS
Svärdsjö 54,100 143 1911-11-01 hp, † 1939-05-15
Nby Naglarby 54,100 143 1881.10.13 hp
T, Sta/Sau Stora Tuna v 57,200 144 1881-10-11 stn, † P 1967-05-28, †1989-09-01; IS
  Tunaån   59,700   1880 bro 83 m
Rågåker 61,000 132 1881-10-13 hp <1883, † 1939-05-15
  port   63,200     under spår från Borlänge gbg, 68 m
Be, Blg (Borlänge C) 23,800 133 1964-1108 stn,  FS
Be, Blg (Borlänge) 23,400 138 1875-12-32 stn, † 1964-11-08;småbana Domnarvet - Kvarnsveden

Södra Dalarnes järnväg, SDJ

Krylbo–Strömsnäs, 1 km, av Krylbo–Norbergs järnväg inköptes 1876 och Siljans järnväg övertogs 1912-01-01 (se för äldre data dessa).

Beslutet om en järnväg från Norra stambanan utmed Dalälven mognade fram sedan man kommit underfund med att detta skulle bli billigare än en kanalisering och även ge andra fördelar. Pengarna räckte emellertid inte till en järnväg ända till Siljan utan man fick stanna i Borlänge.
Sedan Siljans järnväg fullbordat denna etapp men råkat i svårigheter förvärvades den av SDJ, som sedan verkställde förlängningen till Rättvik dit de konkurrerande Gävleintressena redan hade nått.
God både resande- och godstrafik låg bakom SDJ:s vinster, och linjen höll sin ställning som led i den viktigaste förbindelsen Stockholm–Dalarna.

Koncession
1876-04-12 Strömsnäs–Borlänge.
1880-12-10 Krylbo–Borlänge, reviderad, och Kullsveden–Bispberg.
1881-06-17 Borlänge–Båtsta, förföll. Sträckan byggdes sedan av BSJ.
1899-03-17 Knippboheden–Rättvik.

Längd Totalt 137 km, av SDJ öppnade sträckor 101 km.

Förvaltningsort
Hedemora till ~1915, sedan Gävle (Gävle–Dala järnväg). Dock viss personal kvar i Hedemora till förstatligandet.

Trafikförändringar
1874 *Strömsnäs–Avesta, 3 km, industritrafik
1880-11-08 *Strömsnäs–Säter, 38 km, och Kullsveden–Bispberg, 3 km, allmän trafik.
1881-10-11 *Krylbo–Strömsnäs, 1 km, och Säter–Borlänge, 25 km, allmän trafik.
1914-12-22 *Knippboheden–Rättvik, 31 km, allmän trafik.
1914-12-22 †Knippboheden–Insjöns hamn,
3 km, persontrafik, i samband med att Knippboheden–Rättvik öppnades.
1934 †Kullsveden–Bispberg, 3 km, persontrafik, i huvudsak redan 1931.
1968-05-12 †Krylbo–Borlänge, 64 km, lokal persontrafik.
1970-06-01 †Kullsveden–Bispberg, godstrafik.

Samband
 SDJ ingick 1914 i trafikförvaltningen Göteborg–Stockholm–Gävle och dess efterföljare Göteborg–Dalarne–Gävle

Omläggning
a) Spåret Strömsnäs–Krylbo ersatte tidigare anslutning via KNJ.
b) 1958-11-17 omlades linjen genom Borlänge till ett nordligare läge på banvallen till f.d. industribanan Borlänge–Kvarnsveden, 2 km. Därpå följde 1 km nyanlagd sträcka till då ännu trafikerade Falun–Västerdalarnes järnväg vid Båtsta fp, som sedan med 4 km följdes till Repbäcken.
c) 1961-09-01 omlades infarten söderifrån till Borlänge.
d) 1964-11-08 öppnades en ny linje genom Borlänge med en ny station som invigdes 1965-12-01. Linjeförlängning 1 km tillsammans med ovan nämnda.
e) 1977-11 linjerätningar Gagnef–Insjön.

Förstatligad
1947-07-01 statligt bolag, del av GDG-förvaltningen. Till SJ 1948-07-01.

Elektrifiering
1948-05-09 [Krylbo]–[Borlänge], 63 km.
1978-05-28 [Borlänge]–Rättvik(–Mora), 65 km.

Linjeblockering 1978-06-01 Borlänge–Hedemora, automatisk.

Fjärrblockering
1978-06-08 (Borlänge)–(Hedemora); Gävle.
1978-11-16 Hedemora–(Avesta Krylbo); Gävle.
1982-11-01 Repbäcken stn, lokal fjärrstyrning; Borlänge.

ATC
1985-03-29 (Avesta Krylbo)–(Borlänge).
1985-09-13 (Borlänge)–Rättvik.
1987-04-28 (Borlänge stn, delvis).

Upprivning Kullsveden–Bispberg 1971.

Nollpunkt Krylbo för Krylbo–Rättvik, Knippboheden för Knippboheden–Insjöns hamn.

Anmärkning
a) Ett 3 km industrispår Ovangårdarna–Säters hospital trafikerades 1908-07–1952 med kalk från Säters kalkverk och kol till sjukhusets värmeanläggning.
b) 1988-07-01–2002-03-31 var banan stomnätsjärnväg.

Litteratur
Olof Jonasson, GSG och GDG samt Mellansveriges näringsliv, 1949
Lars Olof Lind, Siljansbanan, 1984 (SJK 39).
– ”Att öppna en bro”, Tåg 9/1992.
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.

SDJ ingår från 1990 som del i Dalabanan.

Källor och Referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009.

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad - kompletterad 2018-11-20 Rolf Sten