HOME
INDEX

223     Borlänge - Rättvik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Borlänge) - Repbäcken - Knippboheden - (Rättvik) inklusive
 (Knippboheden) - Insjöns hamn
NÄSTA


 Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBlg (Borlänge) h 64,3 138 1875.12.31
Tjerna
Rbä Repbäcken h 70,8 167 1904.06.23
Lnh Lännheden v 73,4 164 1883.08.31
Lennheden
Dvs Duvnäs h 75,6 160 1884.11.08
Dufnäs
Sffb Sifferbo h 79,4 178
Dmo Djurmo v 81,5 182 1884.11.08
Djurås v 85,3 170 1884.11.08
Gnf Gagnef v 90,2 183 1884.11.08
Kpbh Knippboheden 98,2 186
Insjöns hamn 165
In Insjön h 99,5 183 1914.12.22
Tuns Tunsta bro o växel
Häg Häradsbygden v 103,6 182 1914.12.22
Lsd Leksand v 107,8 168 1914.12.22
Lea Leksboda 112,9
Tlg Tällberg h 117,9 241 1914.12.22
Tnb Tinaby h 123,2 190 1914.12.22
Rvå Rättviks ångsåg
Rv (Rättvik) h 128,4 165

66,8 Tjärna hp <1885, †1910-05-01; gamla linjen
67,9 Båtsta fp, BI 1974
70,0 lmk 1958-11-12, km 69+2,215 = 70,000
70,9 Repbäcken 167 stn 1904-06-23 (FVJ-tåg), 1905-05-01 (BSJ-tåg),
†1967-05-28; sign Rbn/Rbä; IS
73,4 Lännheden (Lnh) 164 stn 1883-09-01, hlp 1884-11-15, hp 1954, †1967-05-28
75,3 Duvnäs Dalälven bro 156 m 1883

75,6 Duvnäs (Ds/Dvs) 160 stn 1884-11-15, hp 1965-05-30, †1968-05-12
79,4 Sifferbo (Sffb) 178 hpr ~1943, †1967-05-28
81,5 Djurmo (Do) 182 hp 1884-11-15, †1968-05-12
84,6 Djurås (Då) hp 1994-09-06; PH
85,3 Djurås (D, Då) 170 stn 1884-11-15, †1971-05-23
90,2 Gagnef (Gn, Gnf) 183 stn 1884-11-15, †G 1977-05-22; PS
92,4 Gräfs grusgrop (Grf) 190 grp ~1884, BI, grp 1974-09-06, BI 1981-11-09; fd Gräf 98,2 Knippboheden > 186 fp 1914, I infogad i Insjön stn 1966; sign Knh/Kpbh
+3,1 Insjöhamn (In) 165 stn 1884-11-15, †P 1914-12-22; <1914-12-22 Insjön, <2000t Insjöns hamn; fd Insjö hamn
99,5 Insjön (In) 183 stn 1914-12-22; FS
100,5 Tunsta bro & växel > 173 ssp 1914, ssp 1955-06, I infogad i Insjön stn 1957;
Österdalälven, spår till sågverk
100,9 Tunsta bro vt+kb 178 m, separat vägbro 1955-06
103,1 Häradsbygden bro 88 m, över väg 70
103,6 Häradsbygden 182 stn 1914-12-22, hlp 1957, lp 1967-05-28, BI 1977-12-15, †1978-08-01; sign Hn/Häg
107,2 Österdalälven svängbro totalt 154 m 1914-12-22, låst 1993, fast bro
1994-05-29
107,8 Leksand (Ld/Lsd) 168 stn 1914-12-22, †G 1989-10-01; PS
112,9 Leksboda (Lea) lp 1970-05-31, I stn 1993-11-01, U 1994-06-12,
†2000-06-13; numera ej mötesmöjlighet; IS
113,1 Leksboda (Lsb, Lbd) 186 stn 1914-12-22, hlp ~1945, hp 1950t, †1964-05-31
117,9 Tällberg (Tl/Tlg) 241 stn 1914-12-22, †G 1966-05-22; PS
123,2 Tinaby (Tnb) 190 stn 1914-12-22, hlp ~1950, T hp 1953-06-10, †1964-05-31
127.3 Rättviks ångsåg (Rvå) 168 ssp, I infogad i Rättvik stn 1973-05-24
128,4 Rättvik (Rv) 165 stn 1890-08-12, †G 1990-01-01; småbana Rättvik–
Kalkverket; PS

 

 

 

 

75,6 Duvnäs (Ds/Dvs) 160 stn 1884-11-15, hp 1965-05-30, †1968-05-12
79,4 Sifferbo (Sffb) 178 hpr ~1943, †1967-05-28
81,5 Djurmo (Do) 182 hp 1884-11-15, †1968-05-12
84,6 Djurås (Då) hp 1994-09-06; PH
85,3 Djurås (D, Då) 170 stn 1884-11-15, †1971-05-23
90,2 Gagnef (Gn, Gnf) 183 stn 1884-11-15, †G 1977-05-22; PS
92,4 Gräfs grusgrop (Grf) 190 grp ~1884, BI, grp 1974-09-06, BI 1981-11-09; fd Gräf 98,2 Knippboheden > 186 fp 1914, I infogad i Insjön stn 1966; sign Knh/Kpbh
+3,1 Insjöhamn (In) 165 stn 1884-11-15, †P 1914-12-22; <1914-12-22 Insjön, <2000t Insjöns hamn; fd Insjö hamn
99,5 Insjön (In) 183 stn 1914-12-22; FS
100,5 Tunsta bro & växel > 173 ssp 1914, ssp 1955-06, I infogad i Insjön stn 1957;
Österdalälven, spår till sågverk
100,9 Tunsta bro vt+kb 178 m, separat vägbro 1955-06
103,1 Häradsbygden bro 88 m, över väg 70
103,6 Häradsbygden 182 stn 1914-12-22, hlp 1957, lp 1967-05-28, BI 1977-12-15, †1978-08-01; sign Hn/Häg
107,2 Österdalälven svängbro totalt 154 m 1914-12-22, låst 1993, fast bro
1994-05-29
107,8 Leksand (Ld/Lsd) 168 stn 1914-12-22, †G 1989-10-01; PS
112,9 Leksboda (Lea) lp 1970-05-31, I stn 1993-11-01, U 1994-06-12,
†2000-06-13; numera ej mötesmöjlighet; IS
113,1 Leksboda (Lsb, Lbd) 186 stn 1914-12-22, hlp ~1945, hp 1950t, †1964-05-31
117,9 Tällberg (Tl/Tlg) 241 stn 1914-12-22, †G 1966-05-22; PS
123,2 Tinaby (Tnb) 190 stn 1914-12-22, hlp ~1950, T hp 1953-06-10, †1964-05-31
127.3 Rättviks ångsåg (Rvå) 168 ssp, I infogad i Rättvik stn 1973-05-24
128,4 Rättvik (Rv) 165 stn 1890-08-12, †G 1990-01-01; småbana Rättvik–
Kalkverket; PS

Siljans järnväg (BSJ)
Det tog tid att få fram en järnväg till Siljan med dess omfattande ångbåtstrafik, men BSJ som först nådde dit hade inledningsvis några goda år. Leksand och Ål var största aktietecknare bland kommunerna men det mesta kapitalet kom från Stora Kopparberg, några handelshus och Bergslagernas järnvägar. Träkol till bruk i Bergslagen var det stora godsslaget. Någon utdelning hann det emellertid inte bli, för när konkurrerande banor hade kommit fram till sjön sjönk inkomsterna. Det var nog också sådana konkurrerande intressen som fördröjde försäljningen till Södra Dalarnes järnväg, varför överlåtelsesumman hade sjunkit rejält när transaktionen äntligen blev av
koncession
1882-09-01
1899-03-17 Knippboheden–Rättvik, förföll men utnyttjades senare av SDJ
längd 37 km
förvaltningsort Leksand till 1890, sedan Hedemora
trafikförändringar
1883-09-01 *Borlänge–Lännheden, 9 km, allmän trafik
1884-11-15 *Lännheden–Insjön, 28 km, allmän trafik
samband Visst samarbete från början med SDJ
trafikuppehåll 1883-12-12–1884-05-12 Borlänge–Lännheden då den anslutande båttrafiken på Dalälven från Lännheden låg nere
nollpunkt Borlänge
anmärkning
a) Signatur efter benämningen Borlänge–Siljans järnväg
b) Från 1908 växlades sommartid tåg med direkta vagnar till/från Stockholm 300 m ut på ångbåtspiren i Insjön. Båtförbindelse med Leksand fanns hela året, med Rättvik och Mora den tid då Siljan var isfri, maj–januari
litteratur Lars Olof Lind, Siljansbanan, 1984 (SJK 39)
BSJ övertogs 1912 av SDJ (se härefter denna). Trafikplatsdata redovisas under Dalabanan

 

Källor och Referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009

 

 

Källor och referenser

33)

Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad - kompletterad 2018-11-20 Rolf Sten