HOME
INDEX

219     Sala - Tillberga

FÖREGÅENDE
LISTA
(Sala) - (Tillberga)
NÄSTA

 


Karta nr 163

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Sl (Sala) h 28.2 52
Sivl Silvervallen 26.9 49
Hskä Hättskär 23.4 49
Fbru Fredbrunn 22 52
Nrhu Norrhusta 20.4 48
Täa Tärna h 19 52 1875.12.07 33)
Terna
Rt Ransta h 14.9 49 1875.12.07 33)
Labk Labacken h 11.2 46
Vrian Vrian h 8.4 45
Hsb Hedensberg v 4.6 35
Tbof Tillberga omfst 2.7
Tb (Tillberga) h 0 36 999)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
999)=100,7

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten