HOME
INDEX

207     Byvalla - Långshyttan

FÖREGÅENDE
LISTA
(Byvalla) - Långshyttan
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBy (Byvalla) 189,703 135 1875-10-06 stn, I ssp 1965-05-30, I ts 1971-10-12; ansl Norra stambanan; IS
  Byvalla rangerbangård         ssp, bgd; fd Nedre bangården
Vg Valla gård h 2,300 142 1922-10-01 hp, † 1964-08-01
Valla 2,300 142 1893-05-01 hp
Lh Lerhyttan h 6,700 148 1896-06-02, hp  hlp ~1910, hp ~1950, † 1964-08-01; även grp 1930t
Dalaåsbo h 8,600 143 1922-10-01 hlp, hp 1959, † 1964-08-01
Åsbo 8,600 143   1893-05-01, hlp ~1902
Vln Villingen 12,300 141   lp 1893-05-01, † ~1950; tidvis hlp
  Stjernsunds såg   15,300   1904 ssp
Sd Stjärnsund h 15,9 124 1893-05-01 stn, † 1964-08-01; hamnspår
Stjernsund  
Rh Rörshyttan v 18,700 117 1893-05-01 hp, † 1964-08-01
Vby Västerby h 20,800 111 1893-05-01 hp, hlp, hp 1959, † 1964-08-01
Vesterby  
Nordviken 25,000   hp, † 1956
  Rällingsbergs växel   26,000     ssp, GU 1935, BI b1950t; Rällingsbergs gruvor
Ln Långshyttan v 26,700 111 1893-05-01 stn  , † 1964-08-01

 

Byvalla–Långshyttans järnväg (BLJ)

Läs mer om BLJ  HÄR

Godstransporterna till och från Långshyttan dominerade hela tiden trafiken. Banans ålderdomliga karaktär med bland annat två resandeklasser attraherade de tidiga tågentusiasterna.

Koncession 1893-03-24.

Längd 28 km.

Spårvidd 891 mm.

Ägare Klosters AB, uppgick i Fagerstakoncernen.

Förvaltningsort
1891–1908 Stjärnsund, 1909–1940 Långshyttan, 1940–1958 Kärrgruvan (Krylbo–Norbergs järnväg), 1958–1964 åter Långshyttan.

Trafikförändringar
1891-05 * Stjärnsund–Långshyttan, 11 km, provisorisk godstrafik.
1891-12-01 * hela banan, enskild godstrafik.
1893-05-01 * hela banan, allmän trafik.
1964-08-01 † allmän trafik (persontrafiken kraftigt minskad 1953-06-10).
1964-11-14 † enskild godstrafik.

Trafik
Sedan järnhanteringen i Stjärnsund lagts ner ~1930 gick arbetartåg Stjärnsund–Långshyttan till slutet av 1940-talet.

Upprivning 1965–1967, revs för hand av två banarbetare.

Anmärkning
a) Banan tillkom som ersättning för en transportled Born (vid Gävle–Dala järnväg)–Långshyttan bestående av småbanor och sjötransportleder.
b) Alla tåg handbromsades till slutet – skinnpäls på bromsarpersonalen vintertid. Överföringsvagnar förekom ej.
c) Breddning utreddes 1946 men ansågs kosta för mycket.
d) Den interna ånglokstrafiken på Klosterverkens industrispår i Långshyttan nedlades först 1971-11-18 som landets sista med ånglok på smalt industrispår.

Litteratur
Otto Stjernquist, ”Byvalla–Långshyttans Järnväg”, Jernvägsnytt 2–3/1976.
Nalle Elfqvist, När ångloken rullade och skenorna sjöng, 1981.
Ulf Fjeld, ”En blick på BLJ”, ÖSJ-bladet 2–4/1987 & 1/1988.

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009..
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-23 Rolf Sten