HOME
INDEX

208     Näs - Morshyttan
(Smalspåret)

FÖREGÅENDE
LISTA
Näs - Västanhede - (Morshyttan)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringNäs bruk 0,000 72 1876-10-01 stn, † 1933-07-01, fd Näs; till normalspåret
By kyrkby     

Bredgrind

1,900 1876-10-01 stn, † 1933-07-01
Västanhede 8,000 1876-10-01 hp,  stn 1907; † 1933-07-01
Vestanhede  
Mrs (Morshyttan) 12,000 98 1875-10-01 stn, † P 1970-06-01, † 1977-06-01; ansl Norra stambanan; IS

 

Näs–Morshyttans järnväg (NMJ)

Läs mer om NMJ  HÄR

I början av 1870-talet moderniserades och utbyggdes det gamla järnbruket i Horndal med bland annat ett nytt industrietablissemang i Näs vid Dalälven. Det billigaste sättet att skapa en järnvägsförbindelse från Näs till Norra stambanan och därmed indirekt till Horndals bruk var att bygga en smalspårig järnväg till Morshyttan. Ägande Horndalsverken stod naturligt nog för det helt övervägande trafikunderlaget.

Koncession
1874-07-03 gällde ursprungligen 742 mm spårvidd.
1920-06-30 Näs bruk–Västanhede, 1435 mm.

Längd 12 km.

Spårvidd
891 mm. Näs bruk–Västanhede, 8 km, breddad till 1435 mm 1921-10-01.

Förvaltningsort Näs.

Trafikförändringar
1876-10-01 *allmän trafik
1921-10-01 †Västanhede–Morshyttan, 4 km, all trafik.

Upprivning
Morshyttan–Västanhede, obekant år.

Nnollpunkt Näs bruk.

Anmärkning
Materielsignatur NHJ.
Uppgick 1921-10-01 i Näs–Horndals järnväg NsHJ (se vidare bandel 209).

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-23 Rolf Sten