HOME
INDEX

199     Tierp - Gävle

FÖREGÅENDE
LISTA
(Tierp) - Orrskog - (Gävle)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringTp/Tip (Tierp) v 61,700 33 1874-12-15 stn, † G 1995-06-12; hamnspår; PS, anslutning sidobana till Strömsberg
  Odenslätt   68,200     bro 105 m över motorväg E4
Or/Os Orrskog 70,700 45 1874-12-15 stn, †G 1964, † 1966-05-22; IS
Gso Grimsarbo v 74,000 45 1996-04-14 avx, BI 1966
Gmo/Gso Grimsarbo   74,400 45 1920t hp, † 1956
Meh Mehedeby   76,400 40 2007-07-07 hp; PH
Meh Mehedeby h 76,800 40 1914  hp 1950t, † 1967-05-28
Me/Meh Mehede 76,800 40 1874 hp 1874, hlp 1876,
  Mehedeby   78,300    bro 88 m över motorväg E4
Mrb Marmaby v 79,200 40 1925-10-01 hp, † 1956
Mrm Marma 79,900 40 1997-10-20 ts; IS
M, Mr/Mrm     81,200 39 1874-12-15, stn, † P 1975-06-01, † 1995-06-12, BI 1997-10-20, *P 2008-01-06
Maa Marma N 81,300 2007-12-09 hp; annonseras Marma; PH
Marma grusgrop 83,000 1892- grp, BI; senare Ambricka grusgrop
Tma Tensmyra 83,600 37 1996-03-17 avx, BI 1997
Tma Tensmyra   85,000 37 1925-10-01 hp, † 1956
Stm Stallmon h 87,200 31 1875 lp, † 1975-05-01, BI 1979-11-07; även spår till Tensmyra grp och Älvkarleby kraftverk
Äkv Älvkarlebyverket   +3,000   1911 ssp, lp 1934-01-01, †~1958 (de två senare gäller godstariffmässiga datum)
  Älvkarleby   88,000   1901 bro 179 m (varav södra älvfåran 125 m) , BI 1982-05-12; Dalälven vattentag vt 1914, BI; på Vattentornsön mitt i Dalälven
  Dalelfven   88,000   1874 bro 171 m, provisorisk träbro
  Älvkarleö   88,000   1982-05-12 bro 247 m, dsp 1997-09-29
Ä/Äk Älvkarleö h 88,500 26 1874-12-15 stn, †G, † 1975-06- 01; småbana Älvkarleö bruk
Älfkarleö 88,500 26 1874-12-15 -
Elfkarleö 88,500 26 1874-12-15 -
Elfkarleön 88,500 26 1874-12-15 -
Äkb Älvkarleby 88,600 26 2007-12-19 hp; PH
Äk Älvkarleö 89,800 26 1981-05-24 ts, BI 2005-05-23
Löä Lötängen 93,600 s1940t ts, BI ~1965
Ubo Upplandsbodarne h 95,400 9 1920t † 1956
Ubo Bodarne 95,400 9 ~1895 hp,
Sur Skutskär   96,200 4 2006-08-21 hp; PH
Ka, Knl/Kln Kanalen h 96,700 4 1926-05-15 hp, †1956
Tkt Turkiet   96,700 4 2005-05-23 ts; gränspunkt dsp; IS
Surn Skutskär h 97,900 4 1874-12-15 Skutskär N, hp 1874-12-15, hlp 1885, stn 1890-12-20, †P 1975-06-01, stn 2005-05-23; <2005 Skutskär (trafikalt enbart Skutskär); småbana Skutskärs industri; FS
Han Harnäs v 99,400 7 1937 hp
Ha/Han Harnäs   99,600 7 1874-12-15 stn, † 1937; flyttad † 1957-06-02; hamnspår
Yh/Yha Ytterharnäs h 101,1007 ~1895 hp, † 1956
Fvks Furuvik S   102,300   2004-05-23 ts; gränspunkt dsp; IS
Fvk Furuvik h 102,700 13  ~1900 hp, stn 1926, hp 1966-05-22, † 1967-05-28
Fvk Furuvik   103,000 13 2005-05-23 hp, †2005-08-14, *2006-08-21; PH
Kpå Knaperåsen 104,400 22 ~1895 hp, † 1954
Bom Bomansberget 108,100 ~1940 ts; IS
Jrv Järvsta 109,700 18 ~1895 hp, † 1933
Järfsta 109,700 18 ~1895 hp,
Jerfsta 109,700 18 ~1895 hp,
  Järvsta   111,000   1874 bro 138 m, BI ~2004; gamla linjen
  Österbågen       1992-12-21 grenpunkt dsp , BI 1994-10-09; I inom Gävle C stn
Gs Gävle S 113,800 4 ~1920 stn, † och infogad i Gävle stn 1933-11-01; IÖ. Anslutning till sidobana, Bomhus
Gs Gäfle S 113,800 4 ~1920 stn
Gs Gefle S 113,800 4 ~1920 stn
G Gefle 113,800 4 1874-12-15 stn
  Gavleån   114,1004 1877 svängbro 31 m (totalt 40 m) , fast bro 1898
Gc (Gävle C) v 114,300 4 1877-11-15 stn; ej godstrafik; hamnspår; ansl GDJ, GOJ, OKB; PS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-05 Rolf Sten