HOME
INDEX

197     Uppsala C - Tierp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Uppsala C) - Örbyhus - Tierp
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringU (Uppsala C) v 0,000 7 1866-09-20 stn ansl SRJ; hamnspår; ramp 1435>891, FS
Spn/Spg S:t Persgatan 0,800 1928-05-15 hp, † 1938-05
Lö/Löt Löten 1,900 10 1925-10-01 hp, † ~1955
Ltn Löten   2,400 10 2004-02-16 ts ; IS
Gu/Glu Gamla Uppsala h 4,300 24 1874-12-15 stn, † P 1962-11-01, † 1970-05-31; fd Upsala Gamla
  Gamla Upsala 1874-12-15  
Rvg Rasbovägen v 5,100 22 1925-10-01 hp, †1957-06-02
Sam Samnan 6,500 1994-05-15 ts; IS
Nby Norrby v 9,000 32 1927-05-15 hp, †1966-05-22
Sv/Srv Storvreta v 12,300 33 1874-12-15 stn, †G, †1968-05-12, *P 1991-08-19; fd Stor-Vreta; PS
Stor-Vreta 12,300 33 1874-12-15  
Stor Vreta 12,300 33 1874-12-15  
Stor-Wreta 12,300 33 1874-12-15  
Kgt Kilsgärdet h 14,300 23 1937-09-01 † 1966-05-22
Årby 14,300 23 1925-10-01 hp 1925
Ehr Edshammar v 16,300 18 1927-05-15 hp, † 1966-05-22
LLbg/eb Lenaberg h 18,100 19  1875 lp, hlp m1920t, hp b1940t, † 1966-05-22
Vhb Vattholma bruk h 18,900 24  1875 lp, † 1970-05-31
Vh/Vha Vattholma v 20,100 27 1874-12-15 stn, † P 1968-05-12, †1970-05-31
Vh Wattholma 20,100 27 1874-12-15 stn, † P 1968-05-12, †1970-05-31
Vha Vattholma   20,200   1991-08-19 *P, I hp 1995-11-14; PH
Vhg Vattholma grusgrop   21,300    grp, BI
Sa/Sas

Salsta tegelbruk

v 21,900 27 1937-09-01

 lp, † 1950t, BI ~1965

Sa

Salsta

  21,900 27 1875 lp
 

Sahlsta

  21,900 27 1875 lp
Sas Salsta 22,500 1995-10-02 avx, ts 1995-11-14; IS
Sav Salstavägen v 23,400 28 1925-10-01 hp, † 1966-05-22
Syt Skyttorp   26,300 31 1991-08-19 *P, I hp 1997; PH
Sy/Syt Skyttorp v 26,400 31 1878 hlp, stn 1898-10-01, † P 1968-05-12, † 1990-04-01
Jlo Järlebo 32,100 32 1926-11-01 hp, † 1964-05-31
Jlo Järlebo   32,500 32 1986-05-21 ts; IS
  Buddby 37,000 1883 lp <1883, †~1910
Kp/Kpp Knypplan h 38,700 33  <~1895 stn, T hlp 1956-10-01, † P 1966-05-22, † 1983-10-01, BI 1997-10-20

Vendel

38,700 33 -  
Wendel 38,700 33 1874-12-15 stn
Öhs Örbyhus såg v 41,600 29 1880 lp, † b1950t; fd Örbyhus ångsåg
Öbs Örbyhus ångsåg 41,600 29 1880 lp
  Upplanda   42,900 31 1874-12-15 fp, BI 1914; Dannemoralinjen blev inledd till Örbyhus stn
Ö, Öb/Öh Örbyhus v 43,500 27 1874-12-15 stn, † P 1975-06-01, *P 1991-08-19; FS
T, Tb/Tbo Tobo v 48,100 33 1874-12-15 stn, I hlp 1966, T hp 1972-01-01, I hp 1972,† 1975-06-01 linjeomläggning
Tbo Tobo   48,800 33 1993-12-15 stn; ingen godstrafik; PS. Ny linjedragning
Gb/Gåb Gåvastbo v 53,100 39 1920-06-01 stn, I hlp 1960, T hp, T 1964-05-31, BI 1993-12-05 linjeomläggning
Säp Skärpan 55,300 1992-06-09 avx, I ts 1993-12-05; IS, ny linjedragning
      55,400    lmk km 55,362 = 56,000
Skbo Skogsbo v 57,100 1940-tal hp s1940t, † 1961-05-28
  Tierps-ån   60,400  1874 lp, †~1900; fd Tierps lastbrygga, Tierpsån; eget spår till Tierp stn anlagt = Tierps lastbygga (II)
Tp/Tip Tierp v 61,7 33 1874-12-15 stn, †G 1995-06-12; hamnspår; PS, anslutning sidobana till Strömsberg

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009  
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-05 Rolf Sten