HOME
INDEX

201     Örbyhus - Dannemora

FÖREGÅENDE
LISTA
(Örbyhus) - Dannemora
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringÖ, Öb/Öh (Örbyhus) v 43,500 27 1874-12-15 stn, † P 1975-06-01, *P 1991-08-19; FS
Upl Upplanda h 1,900 31 1935 hp, † 1951-11-01
Khg Kolhagen h 4,400 39 1934 hp, † 1951-11-01
Bbo Bennebo h 6,700 31 1934 hp, † 1951-11-01
D/Dma Dannemora 8,600 26 1874-12-15 stn, † P 1953-06-10, I lp 1962, I stn 1963, I lp 1964, I stn 0 1989-05-28, † 1995-06-12; småbana Dannemora gruva; triangelspår; IS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
 
Övrig information
 


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-06 Rolf Sten