HOME
INDEX

195     Gävle S- Bomhus/Lövharsudden

FÖREGÅENDE
LISTA
(Gävle S) - Bomhus/Lövharsudden
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringGs (Gävle S) 0,500 4 ~1920 stn, † och infogad i Gävle stn 1933-11-01; IÖ. Anslutning till sidobana, Bomhus
Sidospår 1,500 ssp. Sidospår Sveriges Järnvägsmuseum
Sörby Urfjäll 2,400 ~1933 ssp; industriområde (+1 km); < Urfjället; GÖ
Uft Urfjället   2,400   1918 lp, †~1933
  Gävle-Södra industrispåren   +1,000     ssp; tariffnamn
Krl Kristinelund 4,000 - hp, †1927-05-15; fd Holmsund, Holmsundsvägen
Holmsund, Holmsundsv   1918 hp, †1927-05-15; fd Holmsund, Holmsundsvägen
Göa, Gäö Gävle Ö 5,000 2 1954-06-10 stn, † P 1930-02-15, †1961-10-01; <1933-08-01 Bomhus (B); <1954-06-10 Korsnäsverken (Kvn); ej persontrafik
Kvn Korsnäsverken 4,5   1933-08-01 stn,
B Bomhus 4,5 2 1892-08-16 stn,
B Bomhus 4,5 2 1892-08-16 stn,
Bomhusudden +0,500 1892 bsp; fd Fliskär; spår nordvästut från Bomhus stn
Fär,Flr Fliskär 5,500 2 1961 bgd 1961; ersatte Gävle Ö
Gdn Gävle-Granudden 5,700   1976 bsp, lp 1977-11-01; GÖ
Lövharsudden 5,900   1900t bgd; vid bispår
Kkä Karskär 7,000     bgd; GÖ
Kastet 7,500   1898 ssp; räknas till Gävle-Korsnäsverken; GÖ
Kkr Gävle-Korsnäsverken 9,000   1976-01-01 bsp, lp 1961-10-01; sign Kkr; <1961 Karskär; <1976- 01-01 Gävle-Karskär (Gkr); inom Korsnäs industriområde; GÖ
Gkr Gävle-Karskär 9,000   1961 bsp, lp
Karskär 9,000   1909 bsp, lp 1961-10-01; sign Kkr; <1961 Karskär; <1976- 01-01 Gävle-Karskär (Gkr); inom Korsnäs industriområde; GÖ
Gävle-Långharn 10,000 1950t  lp 1950t, † 1961-10-01

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information
Bandelen Gävle S–Bomhus hade egen beteckning, Gävle–Bomhusuddens järnväg. Den byggdes vidare till Karskär 1892, men denna sista sträcka om 4 km var ursprungligen industrispår som övertogs av SJ 1961. Gävle–Karskär var 1988-07-01–2002-03-31 länsjärnväg för godstrafik. Den ingår numera i Gävle C stn


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-06 Rolf Sten