HOME
INDEX

191     Falun - Björbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Falun) - (Repbäcken) - (Björbo)
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringFln (Falun C) h 91,6 113 1859-07-13 stn
Tsk Tisken 1,8 122 1875-12-31  
Kv Källviken 3,7 112 1920t

hp, †1938-05-15

Kävn Källviken 3,9 111 ~1952

ssp, U ~1972; Televerkets impregneringsplats

Nrsb Norsbo h 8,3 112 1940t

hpr, †1960-05-29

Olb Olsbacka h 11,9 148 1904-10-01

stn, hlp 1930t, †1960-05-29

 

Åkern

  11,9 148 1904-06-23 stn
Slgg Slaggen v 14,0 135 1940t hpr, †1960-05-29
Ab/Aba Aspeboda v 15,2 130 1904-06-23 stn, hlp 1959-09-01, †1960-05-29
Smedsbo 19 176 b1920t hp, †
Bt/Bmt Bomsarvet v 21,1 160 1904-06-23 stn, hlp s1930t, T hp, †1960-05-29
Bomsarfvet 21,1 160  
  Forshuvud   22,0   1902 bro 114 m (varav 16 m över småbana till Tägten); U 1960 (landsvägsbro); Dalälven
Ks/Kse Kvarnsveden h 25,5 171 1904-06-23

stn, I infogad i Borlänge stn 1960-05-29; småbana Domnarvet–Kvarnsveden.

  Båtsta   26,4   1958 fp, I infogad i Borlänge stn
Rbä (Repbäcken) h 29,4 167 1904-06-23 stn
Bän Bäsna h 37,2 193 1906-05-01 hp, †1968-05-12
  Arvslindans by   40,0     hp, †1940t
Al/Avl Arvslindan h 41,4 188 1905-12-11 stn, hlp s1940t, †1968-05-12
Arfslindan 41,4 188  
  Björka grusgrop   43,0     grp, BI; Stora Kopparbergs täkt
Bk/Bja Björka h 44,5 195 s1920t hp, †1967-05-28
Nyä Nysäl v 47,5 173 1940t hpr, †1964-05-31
Bna/Btn Brötjärna v 49,5 181 1908-06-22 hp, †1967-05-28
Mf/Mfj Mockfjärd h 52,7 179 1905-12-11 stn; FS
Lst/Lpt Lillstupet v 56,7 192 1908-03-05 hp, hlp b1960t (kortvarigt), †1966-05-22
Osn Osängsholn h 61,3 200 1906-05-01 hp, †1964-05-31
Osängholm 61,3 200  
Df/Dfl Dala-Floda h 63,6 208  

stn, I hlp 1971, T hp 1981, I hp 1983-11-21;; PH

Dala Floda 63,6 208 1905-12-11  
Käbh Källbäcksheden v 68,5 207 1940t hpr, †1964-05-31
Bo/Böo (Björbo) h 70,4 207 1904-07-01 stn 1904-07-01, †G 2000-06-13; PS

 Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-08-31 Rolf Sten