HOME
INDEX

154     Marma - Sandarne

FÖREGÅENDE
LISTA
Marma - (Sandarne)
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringAskesta 0,000 1857-09-01 stn, † P 1924, † 1933-07-01; hamnspår
Kolningen hp, †
Plankorsning startbana 6,900 1963 BI 1980; Hälsinge flygflottilj F15
Östanbo 8,200 1940t ssp; för flygbränsletransporter till F15; ansl OKB
Bro 8,700 1924 över OKB
Sne (Sandarne) 189,400 4 1923-12-01 Anslutningsspårr mellan OKB och MaSJ
Sandarna 8,900 1857-09-01 stn, † P 1924, † 1933-07-01
Källskär 10,000 1920 ca ssp, BI

Marma–Sandarne järnväg (MaSJ)
Mer om MaSJ finner du här. (öppnas i nytt fönster)

Byggdes i första hand för transport av sågat virke och träkol från Askesta, en stor ångsåg vid Marman/Ljusnan, till hamnplatsen Sandarne där brädgården fanns.
Den ägdes först liksom sågen helt av den Dicksonska firman. Sedan sågen lagts ner i slutet av 1910-talet bestod det fraktade godset nästan helt av flottat virke från Ljusnan, och banan var efter 1933 ett rent industrispår.

Koncession 1854-09-19

Längd 11 km.

Ägare
 Firma James Dickson & Co till 1898, sedan Bergvik & Ala AB.

Förvaltningsort Sandarne.

Trafikförändringar
1857-09-01 *Askesta–Sandarne allmän trafik (TT 1858-08-05).
1924 †allmän persontrafik, koncessionen löpte ut (inofficiell persontrafik till ~1942).
1933-07-01 †allmän godstrafik.
1970-10-07 †Askesta–Östanbo, 8 km, enskild godstrafik (sporadisk trafik till 1974).
1975-12 †Östanbo–Sandarne OKB, 2 km resttrafik (sporadiska transporter även därefter).

Omläggning
a) 1942–1945 omlades MaSJ ~3 km då Hälsinge flygflottilj inrättades och gjorde därefter väster om OKB en kraftig kurva söderut.
Startbanan byggdes över järnvägens tidigare sträckning.
b) 1963 infördes en signalreglerad korsning med den då förlängda startbanan. Till Flygvapnets förtret: tågen hade företräde.

Upprivning Askesta–Östanbo 1980-81.

Nollpunkt Askesta.

Litteratur
Ivan A. Bodstedt, Historik över Sveriges småbanor 1802–1865, 1945.
Mats Freding, Industrilok i Gästrikland och Hälsingland, 1992.
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-20 Rolf Sten