HOME
INDEX

152     Söderhamn - Bergviken

FÖREGÅENDE
LISTA
Söderhamn - Bergviken
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering  Söderhamn 0,000 1861-09-11 † 1885-11-15
  Vändinge † 1885-11-15
  Wändinge 1861-09-11
  Berga 1861-09-11 † 1885-11-15
  Kinstaby   † 1885-11-15
  Kinsta 1861-09-11
  Marma 1861-09-11 Efter 1885-11-15, se stambanan Kilafors - Söderhamn
  Bergvik 15,000 1861-09-11 Efter 1885-11-15, se stambanan Kilafors - Söderhamn

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009

Smalspårig järnväg spårvidd 1217 mm. Inköpt av Statens Järnvägar, ombyggd till normalspår och förlängd till Kilafors. Normalspåret öppnade för trafik 1885-12-15 då med en ny station i nytt läge i Söderhamn. Smalspårstrafiken upphörde 1885-11-15 och då försvann stationerna Vändinge, Berga och Kinstaby.
Mer om Söderhamns järnväg finns att läsa här!
(Öppnas i nytt fönster)

   
  Övrig information
  Söderhamns järnväg
Banan ingick i ett kombinerat järnvägs- och sjötransportsystem mellan Söderhamn och Bollnäs, från 1879 Kilafors nedre (vid ett sidospår på Norra stambanan).
Söderhamns järnväg slutade vid Bergviken varifrån ångbåtar gick över sjön med samma namn till Landafors.
Förbi forsarna i Ljusnan transporterades passagerare och gods efter häst på Landabanan som också den tillhörde järnvägsbolaget. Sista etappen skedde med ångbåt på Ljusnan och över sjön Varpen.
Det var bruksägare och Söderhamns köpmän som tog initiativet och tecknade aktierna – banan blev en utmärkt affär.

Koncession 1858-09-24 Söderhamn–Bergvik och Landafors–Edsänge, plan fastställd

Längd: 15 km

Spårvidd
891 och 1217 mm, den senare breddad till 1435 mm 1885–86. Sista smalspårståg 1885-11-15

Förvaltningsort: Söderhamn

Trafikförändringar
1861-03-15 Söderhamn–Bergvik, 15 km, provisorisk godstrafik
1861-07-03 samma sträcka, provisorisk persontrafik
1861-09-09 Landafors–Edsänge, 2 km, allmän trafik, hästbana
1861-09-11 Söderhamn–Bergvik, allmän trafik
1878-11-23 † Landafors–Edsänge, all trafik de facto (formellt 1870-06-06)

Trafik: Bara under seglationsperioden

Förstatligad: 1885-11-01 Söderhamn–Bergvik

Anmärkning
a) Landabanan ingick i koncessionen men hade hästdrift och 891 mm spårvidd
b) Materielsignatur ShJ
b) Söderhamns banhall låg vid ett spår i stark lutning. Ankommande tåg stoppades för avkoppling av personvagnarna som fick självrulla in, med bemannad handbroms
d) Linjen vid Landafors återuppbyggd som museibana med ångdrift 1995

Litteratur
Ivan A. Bodstedt, Historik över Sveriges småbanor 1802–1865, 1945
Ingemar Stark, När järnvägen kom till Söderhamn, 1961
Delar av banan ingår i statsbanan Kilafors–Söderhamn (se härefter denna)

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-20 Rolf Sten