HOME
INDEX

141     Orsa - Voxna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Orsa) - Göringen - Voxna inklusive (Göringen) - Dalfors
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringOa/Ors (Orsa) v 118,500 167 1892-08-01 stn, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; ansl Orsa -Härjeådalen Järnväg; PS
Born Born   116,200   2008 ssp; träindustri
Sm/Sma Stackmora 115,000 1903 hp, † 1927
Klh Kallholsfors v 111,300 206 1921-01-01 hlp, I stn b1940t, I hlp 1970-06-26, l lp 1971-09-01, † 2003
Kln/Klh Kallholn 111,500 206 1902 hlp
Ms/Mä Mässbacken h 108,100 209 1900-10-18 stn, † G 1960, I hlp 1961, I hp 1970-11-30, † 1971-09-01
  Sandellsvägen   102,200     väg stopplikt, BI 1971-09-01
 
Sk/Sky Skattungbyn h 101,500 206 1900-10-18 stn, hlp 1960, lp 1971-09-01, 1978-06- 01,
BI ~1995; småbana Skattungbyns kalkbrott
Skh/Skö Skattungsjön v 93,000 209 ~1902 hlp, hp ~1960, † 1966-05-22
  Ore-Noret svängbro   87,300   1900 rörligt spann 26 m, fast bro ~1964
Tpu Tappudden 87,000 207 1948 lp, † 1992-01-01; <1948 Tappuddens såg (Tpå), fd Furudals ångsåg; IL
Tpå Tappuddens såg 86,600 207   ;Tappuddens såg (Tpå); IL
Ore älv 86,600 1931 lp, † 1 934
Fde Furudals tegelfabrik 86,300 207 ~1940 lp, I infogad i Furudal stn b1940t; fd Furudals cementtegelfabrik
Fde Furudals cementtegelfabr  
Fda Furudal h 85,900 206   85,9 Furudal (Fl/Fda) 206 stn 1900-10-18, †P 1971-09-01, I lp 1985, † 2003-01-01; IL
Övk Östanvik v 80,200 233 1905 hlp, hp ~1960, † 1966-05-22
  Militärmötesplats   75,000     mtmp, BI
Gö/Grn Göringen h 69,700 254 1900-10-18 stn, hlp 1970, lp 1971-09-01, † 1972-09-01; <1901 Dalfors; ansl Göringen–Dalfors; IL
Df/Dlf Dalfors h 72,900 228 1902-11-01 Delsträcka Göringen–Dalfors.
stn, hlp 1934-10-01, † 1960-05-29; hamnspår
(Ån/Åsb Åssjöbo v 62,900 252 ~1902 hl , hp ~1960, † 1971-09-01, fd Åsen
Thp/Tsn Tungsen h 59,200 265 1900-10-18 hlp, I stn 1946-12-16, I hlp 1948-05-01; hp ~1960, † 1966-05-22
Fihg Finnshögst h 57,400 269 s1940t hp, † 1971-09-01; fd Finsthögst
Vna Voxna h 51,600 195 1960 hlp, T hp 1970-09-01, I hp 1970, † 1971-09-01; ansl VLJ
Vna

Woxna

  51,600 195 1899-11-04 stn,
Vna Voxna 51,500 1995 ssp, återinlagt för avtalstrafik; IL

 
Dala - Hälsinglands järnväg (DHdJ)
Mer om DHdJ finner du här. (öppnas i nytt fönster!


Förvaltningen av avsnittet Furudal–Orsa överläts 1993-05-01 till Inlandsbanan AB. Rivningstillstånd för bandelen Edsbyn–Furudal gavs 1990 men utnyttjades inte
Järnvägsprojektet Söderhamn–Kongsvinger realiserades aldrig men påverkade indirekt diverse järnvägsplaner, och tanken fanns i bakgrunden till DHdJ som kom till genom insatser från i första hand kommunerna och Voxna bruk. Det tänkta och förverkligade godset var främst allsköns skogsprodukter men närmast Orsa även kalk och den udda varan slipstenar. Inkomsterna från detta förslog inte men staten hade sina särskilda motiv för att ingripa – se nedan

Koncession 1895-10-11

Längd 121 km

Ägare 1917-02 nytt bolag efter ekonomiska problem

Förvaltningsort Bollnäs

Trafikförändringar
1899-04 *Bollnäs–Voxna, 51 km, provisorisk trafik
1899-11-04 *samma sträcka, allmän trafik
1899-12 *Skattungbyn–Orsa, 17 km, provisorisk godstrafik
1900-01-18 *Voxna–Skattungbyn, 50 km, provisorisk trafik tills banan var snöfri, längst till 1900-05-15
1900-10-18 *Voxna–Orsa, 67 km, allmän trafik
1902-11-01 *Göringen–Dalfors, 3 km, allmän trafik (TT 1902-11-12)
1960-05-29 †samma sträcka, 3 km, all trafik
1971-09-01 †Bollnäs–Orsa, 119 km, persontrafik (kraftigt neddragen 1965-05-30)
1972-05-27 †Edsbyn–Furudal, 49 km, godstrafik (banan avstängd för trafik 1983-10-01)
1995-06-11 *Edsbyn–Voxna, 15 km, enskild godstrafik
1996-08-19 *Voxna–Furudal, 34 km, enskild godstrafik, med genomgående tåg Orsa–Bollnäs
2001 höst †Orsa–Edsbyn, 33, godstrafik
2002 †Edsbyn–Furudal, 49 km, godstrafik (behovsgodståg 2001-08)
2004-06-13 †Alfta–Edsbyn, 15 km, godstrafik de facto (formellt 2007-01-01)
2005-06-12 †Bollnäs–Alfta, 22 km, godstrafik de facto (formellt 2007-01-01)

Trafik
a) 1934–1946 drog SJ viss genomgående trafik över banan, bland annat med direktvagnar Stockholm–Sveg
b) Viss tillsyn fortsatte Edsbyn–Furudal efter 1983 av totalförsvarsskäl, med någon transport per år. Turisttrafik med cykeldressin har förekom 1985–1995
c) Nyttjanderätten till sträckan Edsbyn–Furudal innehades 1990–1998 av kommunerna Rättvik och Ovanåker. Den uppläts till 1995 för turisttrafik med dressin. Godstrafik kunde samma år återupptas utan någon större upprustning
d) Edsbyn–Furudal stängd 2002-11-11 på grund av dåligt spårläge
e) Tillfällig timmertrafik till Alfta via Bollnäs 2005 efter stormen Gudrun
Trafikuppehåll 2000-07-25–10-20 Alfta–Furudal på grund av översvämning med raserat brofäste vid Viksjöfors

Förstatligad
Arrenderad och trafikerad av SJ 1917-07-01, till SJ 1927-05-01 Avsikten var bland annat att få en förbindelse mellan Norra stambanan och den påbörjade södra Inlands­banan med i huvudsak enskilda järnvägar runt om

Fjärrblockering 1981-06-29 Bollnäs stn; Gävle

ATC 1983-10-17 Bollnäs stn

Upprivning Dalfors–Göringen 1960

Nollpunkt
Orsa för Orsa–Bollnäs för DHdJ, Bollnäs för samma SJ-sträcka, Göringen för Göringen–Dalfors för DHdJ, Bollnäs för samma sträcka för SJ

Anmärkning
a) Materielsignaturen DHJ har använts
b) Från 1934-10-01 bedrevs entågsdrift Göringen–Dalfors, med Göringen stn som ansvarig
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
 

Litteratur
Bengt Hammar, ”Något om Dala–Hälsinglands Järnväg och Orebygden”, Tåg 1/1983
Christer Hammare & Bengt Sandhammar, Göringen–Dalfors – 3200 meter järnvägshistoria, 2000
Janne Bäckman, När tåget kom till byn, 2007

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson / Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-18 Rolf Sten