Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
NKJ, Nora - Karlskoga Järnväg

 Karta (Key Map ) Översiktskarta. Nora - Karlskoga Järnväg
  Kartan visar situationen under åren 1894 - 1907

Nedanstående karta visar de bansträckningar som ingick i
Nora - Karlskoga Järnväg
Lila färg = Ursprungligen Vikern - Möckelns Järnväg senare Bredsjö - Degerfors Järnväg. Nedlagd 1907 i och med att sträckan Striberg - Bredsjö, efter ombyggnad till normalspår, togs i bruk. Röd färg= efter 1907 kallat för Dalkarlsbergs Järnväg. Den enda återstående bandelen med spårvidd 802 mm.  
Karta (Key Map ) Översiktskarta. Nora - Karlskoga Järnväg
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

 Returtåg till NKJ. Return to NKJ table of content
  Returtåg till "NKJJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
nkj_karta_overs.html senast uppdaterad 19 januari 2001