Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Skåne
Färglinje

JÄRNVÄGSKARTA "Skåne" (Railways in Skåne extra detailed)
Bakom de färglagda järnvägarna finns mer information, Klicka på den!
YJ, Ystads Järnvägar Blekinge Kustbanor, BKB Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ Statens Järnvägar Södra stambanan Norrut ÖSJ, Östra Skånes Järnvägar Malmö - Limhamns Järnväg, MLJ Helsingborg - Hässleholmns Järnväg, HHJ Klippan - Röstånga  Röstånga - Eslövs Järnvägar, KRL  REJ Sägbyholms Järnväg Kristianstad - Immelns Järnväg Kristanstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ Järnvägskarta över Skåne 1926

 Kartan är extra stor och visar järnvägarna i Skåne åren 1919 -1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. (The map extra detailed and show the Swedish railways in Skåne. Year 1926.)

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
 Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta

Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways

© Rolf Sten
a14sv_skane2.html senast uppdaterad (last update)
2022-03-27