Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Skåne!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "Skåne" (Railways in Skåne)

YJ, Ystads Järnvägar Blekinge Kustbanor, BKB Bredåkra - Tingsryds Järnväg Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg, HKJ Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ Statens  Järnvägar Södra stambanan ÖSJ, Östra Skånes Järnvägar MLJ, Malmö - Limhamns Järnväg Helsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ Klippan - Röstånga & Röstånga - Eslövs Järnväg, KRJ & REJ Järnvägskarta över Skåne 1926

Vill Du se ovanstående karta i större skala? Klicka HÄR!
Kartan visar järnvägarna i Skåne åren 1919 -1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.(The map show the Swedish railways in Skåne. Year 1926.) 
Explanations
Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways
Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
Om du finner nedanstående pilar på kartorna så har dom följande funktion:
(If you find these arrows on the map. They have the follwing  function)
Nästa karta norrut. Next map north Nästa karta söderut. Next map south  Nästa karta österut. Next map east Nästa karta västerut. Next map west 

© Rolf Sten
a03sv_skane.html senast uppdaterad (last update)
2014-07-22