Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1898

Tillkommit under året
(addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Kärrgruvan - Klackberg Järnväg, KKJ
. Den 5 kilometer långa järnvägen öppnades för endast godstrafik 13 november. Järnvägen såldes 1 juli 1915 till Krylbo - Norbergs Järnväg, KNJ.

Malmö - Kontinentens Järnväg, MKontJ. Den 31 kilometer långa järnvägen Malmö - Trelleborg Nedre öppnades för allmän trafik 5 oktober.

Röstånga - Eslövs Järnväg, REJ. Den 21 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 28 november. Järnvägen sammanslogs 1 januari 1921 med Klippan - Röstånga Järnväg, KRJ. De båda järnvägarna fick därefter namnet Klippan - Eslövs Järnväg, KEJ.

Klagshamn - Tygelsjö Järnväg, KTJ. Den 4 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 26 oktober. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan hösten 1897.

Malmö - Genarps Järnväg, MGJ. Den 1 kilometer långa bibanan Bokskogens övre - Bokskogens nedre öppnades för allmän trafik i juni månad.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- .

Smalspår enskilda järnvägar (narrov gauge private railways)

Kinnekulle - Lidköpings Järnväg, KiLJ,
spårvidd 891 mm. Den 3 kilometer långa bandelen Hällekis - Forshem öppnades för allmän trafik 8 december . Ombyggd till normalspår vilket togs i bruk 20 maj 1954.

Klintehamn - Roma Järnväg, KlRJ, spårvidd 891 mm. Den 23 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 21 september. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 8 november 1897.

Rimbo - Sunds Järnväg, spårvidd 891 mm. Den 39 kilometer långa järnvägen Rimbo - Häverösund öppnades för allmän trafik 18 december. Järnvägen ingick från 1 januari 1909 i Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 

Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1898.html senast uppdaterad 2022-12-28