Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
KlRJ,
Klintehamn - Roma Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about KlRJ) Snabbfakta (facts about KlRJ) (2001-12-27)
Karta  (Map.) Karta  (Map.) (1998-12-19)
Tidtabell 1930 (Timetable) Tidtabell 1930 (Timetable) (2001-12-27)
Banprofil KlRJ (line gradient) Banprofil KlRJ (line gradient) (2001-12-27)

Klintehamn station in the beginning of the 1920.
Klintehamns station i början av 1920-talet. Bortåt i bild är i riktning mot Roma. (Roma bytte namn till Roma-Kloster 1 januari 1952). Bortanför vagnarna skymtar KlRJ lokstall. Foto: Sveriges Järnvägsstationer.
 

 
Nästa sida Next page


Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "Smalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
klrj.htm senast uppdaterad 2006-09-17