Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1871
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Nordvästra stambanan,
den 68 kilometer långa bandelen Arvika - Karlstad öppnades för allmän trafik 19 juni. Därmed var hela den 209 kilometer långa nordvästra stambanan, Laxå - Norska gränsen (Charlottenberg) öppnad för allmän trafik.

- Sammanbindningsbanan genom Stockholm, den 3 kilometer långa banan mellan Stockholm Södra och Stockholm Norra öppnades för allmän trafik 17 juli.
Redan året innan, 21 februari, hade banan öppnats för provisorisk godstrafik.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ.
Arbetet med Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ började midsommartiden 1870 under ledning av den engelske ingenjören Walmsley Stanley
Den 19 kilometer långa bandelen Frövi - Linde öppnades för allmän trafik 16 november.

Minskning under året (reduction during the year):

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Frykstads Järnväg,
den 8 kilometer långa sträckan mellan Frykstad och Lyckan lades ned efter seglationssäsongens slut på sjön Fryken.


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1871.html senast uppdaterad 2022-12-26