Retur till Sveriges järnvägars huvudsidaFörändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1867
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

- Nordvästra stambanan,
den 34 kilometer långa bandelen Charlottenberg - Arvika öppnades för allmän trafik 11 oktober.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Arboga - Köpings Järnväg, AKJ
den 16 kilometer långa bandelen Arboga - Köping öppnades för allmän trafik 1 oktober.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UWHJ
, den 13 kilometer långa bandelen Grästorp - Håkantorp öppnades för allmän trafik 17 maj. Därmed var hela UWHJ öppnad för trafik.
 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content

  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1867.html senast uppdaterad 2022-12-26