Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001
Development of the Swedish railways year 1856 - 2001Förändringar år 1866
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Östra stambanan,
den 48 kilometer långa bandelen Katrineholm - Norrköping, öppnades för allmän trafik 3 juli.

- Norra stambanan, den 66 kilometer långa bandelen Stockholm - Uppsala, öppnades för allmän trafik 20 september

- Nordvästra stambanan, den 61 kilometer långa bandelen Laxå - Kristinehamn, öppnades för allmän trafik 2 december.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Ystad - Eslövs Järnväg (YEJ)
bandelen Bjärsjölagård - Eslöv, 29 kilometer, öppnades för allmän trafik 11 maj. I och med denna bandels öppnande var hela YEJ öppen för allmän trafik

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Köping - Uttersbergs Järnväg (KUJ)
spårvidd 1093 mm, 34 kilometer öppnades för allmän trafik 1 juni. Redan sen i december 1864 hade provisorisk godstrafik förekommit till Kolsva och från 11 september förekom provisorisk persontrafik på hela sträckan.
Mellan Kejsartorp och Svansbo (sjön Lillsvan) öppnades en 2 kilometer lång bibana för allmän godstrafik 1 juni.

- Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg (UVHJ) spårvidd 1217 mm. Bandelen Uddevalla - Salsta, 46 kilometer samt bandelen Herrljunga - Vara 22 kilometer, öppnades för allmän trafik 17 oktober .
Bandelen Salsta - Grästorp, 5 kilometer, samt bandelen Vara - Håkantorp, 6 kilometer, öppnades för allmän trafik 15 december.

 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1866.html senast uppdaterad
2022-12-26