Retur till Sveriges järnvägars huvidsida?Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001.
 Development of the Swedish railways year 1856 -
2001

Förändringar år 1861
Tillkommit under året
(addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- På Västra stambanan öppnades den 10 kilometer långa bandelen Saltskog (Södertälje övre) - Järna för allmän trafik 1 juni. Den 18 kilometer långa bandelen Järna - Gnesta öppnades för allmän trafik 1 oktober.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Den 15 kilometer långa Söderhamns Järnväg (Söderhamn - Bergvik) med spårvidd 1217 mm öppnades för allmän trafik 11 september.
Redan några månader tidigare hade banan öppnats för provisorisk gods- och persontrafik, 15 mars respektive 3 juli.

 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1861.html senast uppdaterad 2022-12-26