Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1860
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- På Västra stambanan öppnades den 35 kilometer långa bandelen Stockholm södra - Saltskog (Södertälje övre) för allmän trafik 1 december
Den 1 kilometer långa sidobanan mellan Saltskog och Södertälje öppnades samtidigt.

- På Södra stambanan öppnades den 15 kilometer långa bandelen Sösdala - Hässleholm för allmän trafik 18 juli.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Den 18 kilometer långa Vessman Barkens Järnväg, spårvidd 1188 mm, öppnades för allmän trafik 7 juli.
Den 7 kilometer långa delsträckan Smedjebacken - Sandsta hade öppnats för provisorisk trafik redan 3 juni 1859. Även delsträckan Sandsta - Marnäs, 11 kilometer, hade öppnats för provisorisk trafik redan 1 oktober 1859.
Från 1883 kallades banan för Smedjebackens Järnväg.

- Den 11 kilometer långa Hudiksvalls Järnväg, HJ, spårvidd 1217 mm, öppnades för allmän trafik 16 juli. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan november 1859.

 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1860.html senast uppdaterad 2022-12-26