Retur till Sveriges järnvägars huvidsida?Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1859
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- På Västra stambanan öppnades den 70 kilometer långa bandelen Falköping Ranten - Töreboda för allmän trafik 1 september.

- På Södra stambanan öppnades den 14 kilometer långa bandelen Hör - Sösdala för allmän trafik 18 juli.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- På Gävle - Dala Järnväg (GDJ) öppnades den 37 kilometer långa bandelen mellan Robertsholm (Hofors) och Falun för allmän trafik den 13 juli.
I och med detta var hela GDJ öppen för allmän trafik

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1859.html senast uppdaterad
2022-12-26