Retur till Sveriges järnvägars huvidsida?Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1858
T
illkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-
Västra stambanan öppnades den 47 kilometer långa bandelen mellan Vårgårda och Falköping Ranten för allmän trafik den 5 oktober

- På Södra stambanan öppnades den 28 kilometer långa bandelen mellan Örtofta och Hör för allmän trafik den 4 oktober.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-
Gävle - Dala Järnväg öppnades den 7 kilometer långa bandelen mellan Kungsgården och Storvik för allmän trafik den 7 juni. Den 16 kilometer långa bandelen mellan Storvik och Robertsholm (Hofors) öppnades för allmän trafik den 13 augusti.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Kristinehamns Järnväg,
11 kilometer
spårvidd 1099 mm, mellan Kristinehamn och Sjöändan hade, som hästbana, öppnats för godstrafik 6 september 1850.
1858, i juli, öppnades banan även för persontrafik, nu med ånglok som dragkraft.

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

 

 

Return to main page
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1858.html senast uppdaterad
2022-12-26