HOME
INDEX

642     Svågertorp/ Malmö Syd - Peberholm

FÖREGÅENDE
LISTA
(Fosieby) - Svågertorp / Malmö syd - Lernacken - Peberholm
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km   Höjd Från NoteringF/Fsb (Fosieby) 291,900 29 1898-10-05 stn,  P † 1973-02-01. MYJ, Öresundsbanan
  lmk   291,430     lmk km 625,488 = 291,430
Lrp (Lockarp) 290,835 1898-10-05 stn, hlp1959, hp 1962, † 1967-05-28. ansl Öresundsbanan.
Stp Svågertorp / Malmö Syd   288,200 23 2000-07-02 stn; fd Svågertorp; sign ; tillhör Malmö C ställverk; PS. Anslutning Malmö Citytunnel BD639
Lnk Lernacken 281,997 9 2000-07-02 ts; tillhör Malmö C ställverk; IS. Anslutning Malmö Citytunnel BD639
  Lernacken   281,643 9   tunnel 464 m under motorvägen före Öresundsbron; dsp
  lmk   28,998     281,0 lmk km 281,013 = 28,998
  Öresundsbron   25,100 61 2000-07-02 (mittpunkt); delbroar 3739 (lågbro)+1092 (högbro)+3014 (lågbro) = 7845 m; dsp
  Riksgräns Sverige/Danmark   23,627     danska gränsen, 16,2 km från Fosieby
  Peberholm 20,304 Gräns mellan svensk och dansk driftledning.
 
Källor och referenser
 

Öresundsbanan
Det första projektet om en fast järnvägsförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö är från 1886 och förslagen har varit många sedan dess. Att förbindelsen sent omsider blev verklighet var säkert delvis en positiv smittoeffekt från Kanaltunneln. Banan knyter an till det svenska järnvägsnätet vid Fosieby, samt med Hyllie och Malmös Citytunnel.

Svenska bansträckan förvaltas av Trafikverket.

Längd 16 km på svenskt territorium, 15 km över Öresund, totalt 40 km.

Ägare Sträckan Fosieby–Lernacken stn ägs av Trafikverket. Sträckan Lernacken–Kastrup ägs av Öresundskonsortiet som i sin tur hälftenägs av Svedab (Svensk-danska broförbindelsen AB) och A/S Øresundsforbindelsen.

Trafikförändringar 2000-07-02 *allmän trafik.

Trafik
a) Det från Sverige övervakade området går 5 km in på dansk mark. Skifte till Banedanmarks regelverk, radio- och signalsystem sker vid västra gränsen till Peberholm stn.
b) Normalt högerspårsdrift Malmö C–Lernacken–gränsen.
elektrifiering Ursprunglig. Skifte till Banedanmarks strömart 25 000 V, 50 Hz vid västra änden av Lernacken stn.

Dubbelspår Ursprungligt.

Fjärrblockering
2000-07-02 [Lernacken]–gränsen(–Peberholm), lokal fjärrstyrning; Malmö C.

ATC 2000-07-02 [Lernacken]–”gränsen”.

Nollpunkt ”Byggkilometer” för den av Svedab byggda sträckan Fosieby–Lernacken–(östra brofästet), sedan København H.

Anmärkning
Broförberedelser på svensk sträcka:
1999-03-25 dubbelspår Lundavägen–Malmö gbg (se vidare Malmö–Kontinentens järnväg)
1999-12-01 första genomgående arbetståg.
2000-01 planskild perso.ntågsutfart från ­Malmö C, Rosendalsbron.
2000-06-10 utflyktståg
2000-07-02 nedlades tågfärjelederna Helsingborg–Helsingør och Helsingborg–København i samband med brons öppnande.

Litteratur
Jan Lindahl, ”Öresundsförbindelsen öppnad”, Tåg 8/2000.
Christina Overå, Göte bygger en järnväg till Danmark, 2001.
Linjeböcker


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2018-01-04   /  Rolf Sten
Uppdaterad 2018-01-04 Rolf Sten