HOME
INDEX

600     Markaryd - Ljungby

FÖREGÅENDE
LISTA
(Markaryd) - Strömsnäsbruk - (Ljungby)
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

Mrd (Markaryd V) h * 92,2 102 1894-01-15 1932-08-01 33)
Sjöängen 93,2 1929 ca 1940    
Sjöängen 90,6 1940 t 1961 80) 100)
Tim Timsfors v 89 111 1897-11-02 33)
Axh Axhult v 84,4 112 1897-11-02 1968-05-12 33)
Alandsköp 81,8 1951 1962 80) 100)
Skolvägen 78,6 1960 1963 80) 100)
  Skolvägen   78,6   1950 1959
Sbu Strömsnäsbruk v 78 112
Sbu Strömsnäs bruk v 78 112 1897-11-02 - 33)
Trd Traryd v 74,4 128 1910 33)
Traheryd 74,4 128 1899-06-16 1909
Fp Fjärdingstorp 70,6 1929 ca 1940
Hs Hjulsnäs 69,3 1929 ca 1940
Hjgr Hjulsnäs grp 69,2 ? 1967
  Hornsborgs grp   68,0   1923 ?  
Hog Hornsborg h 66,4 128 1899-06-16 1971 33)
Häll Hällorna 64,1 1929 1968-05-12
Ham Hamneda v 59,2 131 1899-06-16 1975-06-01 33)
Bäl Bäck h 54 133 1899-06-16 1971 33)
Kåa Kånna v 49 134 1899-06-16 1968-05-12 33)
Berghemsgård 46,5 - 1968-05-12
Berghem 46,5 1929 -
Agå Andersgården 45,5 1942 1951
  Andersgården 45,4 ca 1919 ca 1924
  Ljungby industrispår 43,7 1968 1980
Ljs Ljungby slakthus 43,7 1938 1967
L (Ljungby) v 42,6 137 1878-10-05 33)

 

93,2 Sjöängen (Sä) hp 1929, †~1940
90,6 Sjöängen sto s1940t, U 1961; skolelever
90,5 Jetesjön sto ~1940, U b1940t
89,0 Timsfors (Tf/Tim) 111 stn 1897-11-02, †P 1968-05-12, I lp 1976; GL
86,1 Sanna (Sa) hp 1931-09-15, †~1940; skolelever
86,0 Exhult sto ~1940, U ~1940; ej förväxling med Axhult, trots namnlikheten
84,4 Axhult (Ax/Axh) 112 stn 1897-11-02, hlp b1940t, †1968-05-12; småbana Ekhult–Axhult
81,8 Alandsköps grusgrop grp, BI
81,8 Alandsköp sto 1951, U 1962; skolelever
79,9 Kvarnaholm (Kvhm) hpr b1940t, †b1940t
79,8 Åhus (Ås) hp 1931-09-15, †~1940
78,6 Mjärydsvägen sto 1950, U 1963; <1960 Skolvägen
78,0 Strömsnäsbruk (Sb/Sbu) 112 stn 1897-11-02, †P 1968-05-12, I lp 1977, †2000-06-13; fd Strömsnäs bruk; räknas som bispår från Timsfors; småbana Delary–Strömsnäsbruk; IÖ
77,5 Delarykorsningen (Dy, Dyk) spk 1897, I infogad i Strömsnäsbruk stn 1942; plankorsning industribana
74,4 Traryd (Tr/Trd) 128 stn 1899-06-16, †P 1968-05-12, I lp 1976, †1989-10-01; räknad som bispår från Timsfors; <~1910 Traheryd; IÖ
70,6 Fjärdingstorp (Fp) hp 1929, †~1940
69,3 Hjulsnäs (Hs) hp 1929, †~1940
69,2 Hjulsnäs grusgrop (Hjgr) grp, BI 1967
68,0 Hornsborgs grusgrop > grp 1923, BI; sign Hg grp
66,4 Hornsborg (Hg/Hog) 128 stn 1899-06-16, hlp 1962, †1968-05-12, BI 1971
Km Trafikplatser mm Möh Kända förändringar mm
64,1 Hällorna (Hl/Häll) hp 1929, †1968-05-12
59,2 Hamneda (Ha/Ham) 131 stn 1899-06-16, hlp 1962, lp 1968-05-12, †1975-06-01
54,0 Bäck (Bk/Bäk) 133 stn 1899-06-16, T hlp 1941, T lp 1968-05-12, I lp 1969, †1971-05-23, BI 1971
49,0 Kånna (Ka/Kåa) 134 stn 1899-06-16, hlp 1926, hp 1961, †1968-05-12
46,5 Berghemsgård hp 1929, †~1940; <~1940 Berghem
45,5 Andersgården (Agå) lp 1942, BI 1951
45,4 Andersgården lp ~1919, BI ~1924; småbana Berghemsmossen–
Andersgården
43,7 Ljungby industrispår II > lp ~1938, ssp 1968, BI ~1980; sign List; <1968 Ljungby slakthus (Ljs)
43,4 Ljungby industrispår I > ssp, BI ~1968; sign Lie; <1968 Plastfabriken
43,2 Ljungbykorsningen > spk 1899, I infogad i Ljungby stn; plankorsning KVBJ; sign Lbn/Ljk
42,6 Ljungby 137 se Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg
40,9 Torvkolfabriken lp 1945, †s1940t
37,0 Össlöv (Öv/Ööv) hp 1928, †P 1967-05-28 (allmän trafik), †1968-05-12 (skolelever)
35,5 Trotteslövs grusgrop grp
34,7 Trotteslöv sto ~1955, U 1968-05-12; skolelever
32,4 Lagan (La/Lag) 142 stn 1899-06-16, †P 1968-05-12, I lp 1980, GU 1980,
*G 1985, †1994-09-26; IL
29,0 Hallamaden (Hmad) hp ~1955, †1967-05-27
25,5 Vittaryd (Vd/Vit) 161 stn 1899-06-16, lp 1968-05-12, †1990-01-08; IL
20,7 Vidöstern (Vi/Vid) 148 stn 1899-06-16, hlp 1927-09-01, T hp 1956, I hp 1961, †1968-05-12
13,2 Hånger (Hå/Hån) 160 stn 1899-06-16, lp 1968-05-12, †1977-05-22; IL
10,1 Sjöbohus (Sjb) hp 1928, †1968-05-12; <~1940 Sjöbo
7,0 Åminne (Åm/Åmi) 149 stn 1899-06-16, T lp 1968-05-12, I lp 1971,
†1977-05-22; IL
6,0 Östra Hult (Ht/Öht) hp 1934, †1967-05-28
4,8 Helmershus (Hes) ssp (oljelager) 1968, BI 1995-10-23, ssp 2000-11-08,
T räknad till Värnamo stn 2001-01-10, U 2002-06-08, *2006-01-09; IL
3,7 Helmershus (Hs/Hes) hlp 1907-12-20, hp b1940t, †1967-05-28
3 skiljepunkt från HNJ I inom Värnamo stn
0 Värnamo 160 se Halmstad–Nässjö järnvägar

 

Skåne–Smålands järnväg (SSJ)
Södra stambanan fick en annan sträckning än den länge planerade och Lagastigen, den gamla huvudvägen från Danmark och Skåne uppåt Sverige, saknade ännu i slutet av 1880-talet en parallellt löpande järnväg i sin södra del.
Områdets handel hade orienterats mot Halmstad genom den stadens båda järnvägar österut. Med en järnväg till Värnamo ville Helsingborg befästa och återta positioner.
SSJ blev i hög grad en skapelse av konsul P. Olsson, som personligen gjorde en stor satsning men framför allt fick Helsingborgs stad, där han hade en stark politisk ställning, och de bolag som han kontrollerade att bidra med betydande kapital. Det gällde också järnvägsbolagen Helsingborg–Billeberga och Helsingborg–Hässleholm, där Olsson skaffade sig majoritet just för att öka stödet till den nya banan.
Det var betydligt svårare att mobilisera investeringsmedel utmed den långa järnvägens nordliga del, och den byggdes med otillräcklig kapitalbas och stora kompletteringsbehov redan från starten så att ekonomin var hela tiden svag, särskilt som bygderna var relativt fattiga och konkurrensen från andra järnvägar stark.
Genom en senare nyemission vann Helsingborgs stad majoritetsinflytande.
Som statsbana gavs SSJ en funktion som reservled om Södra stambanan stördes vilket föranledde en del förstärkningsarbeten men trafiken var likväl mest lokal.

Koncession
1887-12-31 Kärreberga–Markaryd, förnyad 1889-08-09.
1894-10-12 Markaryd–Värnamo. Skulle ursprungligen ha dragits öster om sjön Vid­östern.

Längd 148 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort Helsingborg, lokal huvudort Strömsnäsbruk.

Trafikförändringar
~1893-11 *Kärreberga–Markaryd V, 55 km, provisorisk godstrafik.
1893-12 *samma sträcka, provisorisk persontrafik.
1894-01-15 *samma sträcka, allmän trafik.
1897-06-01 *Markaryd V–Traryd, 18 km, provisorisk godstrafik.
1897-11-02 *Markaryd V–Strömsnäsbruk,.14 km, allmän trafik.
1899-06-16 *Strömsnäsbruk–Värnamo, 78 km, allmän trafik.
1963-05-26 † Örkelljunga–Stidsvig, 13 km, godstrafik.
1968-05-12 † persontrafik och Traryd–Hamneda, 15 km, godstrafik, *Örkelljunga–Stidsvig, 13 km, godstrafik.
1974-06-17 † Örkelljunga–Stidsvig, godstrafik.
1975-06-01 † Hamneda–Ljungby, 17 km, godstrafik.
1977-08-01 † Örkelljunga–Åsljunga, 7 km, godstrafik.
1982-01-01 † Kärreberga–Stidsvig, 13 km, godstrafik.
1983-05-29 †Åsljunga–Skånes Fagerhult, 10 km, godstrafik.
1986 † Hamneda–Ljungby industrispår, 14 km, resttrafik.
<1986 † Ljungby industrispår–Ljungby, 3 km, resttrafik.
1988-04-14 †Åsljunga–Skånes Fagerhult, resttrafik.
1989-10-01 †Strömsnäsbruk–Traryd, 4 km, godstrafik.
1994-09-26 †Skånes Fagerhult–Markaryd,13 km, godstrafik 1997-07-01 † Ljungby–Värnamo, 42 km, godstrafik.
2000-01-29 † Timsfors–Strömsnäsbruk, 11 km godstrafik de facto (formellt 2000-06-13).
2001-01-10 *Helmershus–Värnamo, 5 km, godstrafik.
2002-06-07 † samma sträcka, godstrafik.
2006-01-09 *samma sträcka, godstrafik.
2009-07 Markaryd–Timsfors 3 km, behovsgodståg.

Samband
Administrerades 1939–1940 av Helsingborg–Hässleholms järnväg, då statligt bolag

Trafik
a) Alla tåg fortsatte på HHJ till Åstorp, 2 km, somliga till Helsingborg C.
b) T.o.m. 1932-07-31 hade SSJ egen station i Markaryd, Markaryd V.
e) Reservfunktionen för SSB användes mest i SJ:s försvarsplanläggning.
omläggning 1989-11-23 ny anslutning om 1,5˙km från 4 km söder om Värnamo till 2 km in på Halmstad–Nässjö järnvägar. Den gamla linjen revs 1989-12.

Förstatligad

1939-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01.

Fjärrblockering
1972-10-30 Kärreberga stn; Malmö.
1996-03-25 Markaryd stn; Malmö.

Upprivning
Stidsvig–Kärreberga (huvuddelen) 1990, Skånes Fagerhult–Stidsvig 1990–91, Ljungby–Traryd 1993–94, Markaryd–Yxenhult 1999+2004, Yxenhult–Skånes Fagerhult 2001–2003, närmast Kärreberga 2008.

Nnollpunkt
Kärreberga för SSJ, av SJ omlagt till Värnamo.

Anmärkning
a) Värnamo–Ljungby och Skånes Fagerhult–Traryd var 1988-07-01–2002-03-31 länsjärnvägar för godstrafik.
b) SSJ trafikeras sedan 1993-07-01 på sträckan Strömsnäsbruk–Traryd som museijärnväg av mf Skåne–Smålands Järnväg.

SSJ-spåret kvarligger Ljungby–Helmershus, 37 km
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Ulf Fjeld, ”Skåne–Smålands Järnväg”, ÖSJ-bladet 2–3/1982
- Nils-Arvid Bringéus (red.), Järnvägsminnen från Örkelljunga, 2004
- Bengt Rosén, diverse nummer av ÖSJ-bladet och Ånghwisslan
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

 

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
* Infogad i Markaryds station 1932-08-01
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
80) Grafisk tidtabell, 1955
Övrig information
100)Uppehåll för skolbarn

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-11-03 Rolf Sten