Karpalund


Denna trafikplats tillhör bandel nr 587
 
Nr Bandel Spårvidd
585 (Hästveda) - Färlöv - (Karpalund) - (Skepparslöv) inklusive (Färlöv) - Strö 1435
587 Kristianstad - Karpalund - (Hässleholm) 1435

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   Benny Nilsson
Uppdaterad 2020-05-23 Rolf Sten