HOME
INDEX

570     Sölvesborg - Hörviken

FÖREGÅENDE
LISTA
(Sölvesborg) - Hörviken
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Sög (Sölvesborg) v 0 2 1874.08.08 33)
(Tivoli)
Slv Sölveby v 2.8 3
Sölve 3 1914.01.10 33)
Nmk Norremark h 5 5 1914.01.10 33)
Lim Lister-Mjällby v lp 6.4 9 1956.10.01 1970.10.01 25)
(EJ: Lm) Mjällby st 6.4 1914.01.10 1920 25) 33)
Mjällbyby
Lih Listershuvud h 7.5 14 1914.01.10 33)
Hvk (EJ: Hv) Hällevik h st 10.6 6 1917.05.05 1956.10.01 25) 33)
Shg (EJ: Sh) Skogshagen h hp 11.6 8 1922.02.14 1956.10.01 25)
Hvi Hörviken h 15.4 16

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten