HOME
INDEX

556     Ljungbyholm - Påryd

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ljungbyholm) - Påryd
NÄSTA

 


Karta nr 534

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lbm (Ljungbyholm) v 0 14 1899.08.08 33)
Ölp Ölvingstorp v 4.2 22 1908.08.12 33)
Ölfvingstorp
Tkg Tvärskog h 8.8 50 1908.08.12 33)
Nrvk Nävraverke 11.1 54 1908.08.12 33)
Rup Runtorp h 13.6 56 1908.08.12 33)
Prd Påryd h 18.4 73 1908.08.12 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten