HOME
INDEX

520     Torup - Hyltebruk

FÖREGÅENDE
LISTA
(Torup) - Hyltebruk
NÄSTA

 


Karta nr 493

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Tou (Torup) h 0 88 1877.09.01 33)
Våd Våknared h 3 78
Rydö Rydö 3.9
Ryk Rydöbruk v 4.5 94 1899.08.01 33)
Glbo Glassbo 5.4 96
Hyb Hyltebruk h 11 113 1909.12.03 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten