HOME
INDEX

513     Älvsered - Limmared

FÖREGÅENDE
LISTA
(Älvsered) - Axelfors - (Limmared)
NÄSTA

 


Karta nr 493

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Ärd (Älvsered) h 51.7 108 1896.12.21 33)
Iga Inganäs v 47.7 142 1899.11.26 33)
Ldbo Lindsbo v hpr 45.7 147 1949. 25)
Mbk Mjöbäck v 43.3 132 1899.11.26 33)
Dragslyckan 40.5 1899. 25) 160)
Öa Överlida v 39.1 140 1899.11.26 33)
Öa (EJ: Öa) Öfverlida st 39.1 1899.11.25 25)
Brp Brunarp h 35 155 1906.12.01 33)
Fxh Fäxhult v 33.7 161
Hga Holsljunga v 30.4 155 1899.11.26 33)
Kmtb Tommaredsby h hpr 26.8 168 1949. 25)
Kht Karkashult h 25.3 171 1904.06.30 33)
Axf Axelfors h 22 151 1904.06.30 33)
Öås Örsås h 20.2 144 1904.06.30 33)
Åsm Åstarpsmosse h 16.8 149 33)
Åsp Åstarpsjö v 15.9 154 25) 370)
Åstarp 33)
Åstarp b.v.
Sfo Strömsfors v 13.7 154 1904.06.30 33)
Udd Uddebo h 11 160 1904.06.30 33)
Käg Kronäng h 9.7 160 1926.05.01 25)
Tov Tranemo V h 5.2 160
Tjf Tjärfabriken 25) 480)
Tranemo 162 1904.06.30 33)
Lme (EJ: Le) (Limmared) st 0 1904.04.02 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
160)Stickspår till såg N 1907
370)Hp med stickspår
480)Lastspår

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-02 Rolf Sten