HOME
INDEX

502     Borås - Svenljunga

FÖREGÅENDE
LISTA
(Borås) - Svenljunga (Kinds härads järnväg)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBs (Borås Nedre
Borås C
)
  0,000 135 1880-10-25 stn, † G 2003-01-01; <1930-05-15 Borås nedre
  Petersberg   0,3   1886 ssp, BI ~1903; destilleri
  Anneberg   0,5   1886 ssp, BI ~1903; spinneri
  sidospår   0,8     ssp, BI; Borås spinneri
Kråkered   6,2   1885-11-01 hp, hlp 1886, †1902-12-24
Norliden   9   ~1888 hlp, †1902-12-24
  Säfshult   13     lp, †
  Pumpen   14   ~1885 vt, vid Sävsjön
Roppered   15,4   1885-11-01 stn, †1902-12-24; fd Råppered
Hillared         22 Hillared stn 1885-11-01, †1902-12-24
             
Sd/Sdg Sexdrega   28 155 1885-11-01 stn, hlp ~1940, I stn 1956, lp 1961-05-01, †1978-01-01
Tgr/Tjgr Tjuvakulle     153   grusgrop grp, BI; fd Tjufvakulle grustag, Tjuvahult grusgrop
Ra/Ria Ringestena   34 151 1885-11-01 hp, hlp 1886, hpr 1959, †1961-05-01
Ringstena          
Sw/Sv Svenljunga   39 148 1885-11-01  (j) stn, lp 1961-05-01, GU 1987-05-27, †1988-05-31 

Delsträcka Hillared–Axelfors
0 Hillared 165 se Kust till kustbanan
3,4 Lockryd (Lkrd) 162 hpr ~1942, †1965-05-01


9 Lalarp (Lal) lp 1940, †1949
13,0 Ringestena (Ria) lp 1971-01-01, †1978-01-01
13,2 Ringestena (Ra/Ria) 151 hp 1885-11-01, hlp 1886, hpr 1959, †1961-05-01
14,7 Kårtemosse (Kåm) lp 1942-10-01, †1948-05-09; fd Kålarps mosse; småbana Ebbarps
torvbana
16 Ebbarp lp 1919-05-02, †~1925
16,8 Ljungafors (Ljusfp) ssp, BI
17,2 Ljungafors växel (Ljusfp) ssp, BI 1958
17,7 Svenljunga (Sw/Svj) 148 stn 1885-11-01, lp 1961-05-01, GU 1987-05-27, †1988-05-31
19 Slakthusspåret ssp, BI 1948-05-09
19,4 Brolid ssp ~1960, BI 1968; vedterminal
Bergsäter ssp, BI
21,4 Skallamoga (Skmo) 146 hpr 1945, †1961-05-01
24,0 Axelfors 145 se Falkenbergs järnväg

 

 

Kinds härads järnväg (KindsJ)
Landshövding E.J. Sparre var en stor tillskyndare av järnvägar i sitt län och verksam kraft bakom att man fick till stånd en järnväg genom det glesbefolkade och fattiga Kinds härad, bl.a. genom sitt inflytande på landstinget som tecknade aktier.

Banan fick ångspårvägsstandard när det gällde både spår och rullande materiel, vilket påverkade bland annat hastigheten som hade namn om sig att vara landets lägsta.

Trävaror övervägde bland det transporterade godset men vintertid fraktades även produkter från Limmareds glasbruk.
 

När den stora och moderna Borås–Alvesta  järnväg hade fått koncession hotade en stor del av trafikunderlaget för KindsJ att gå förlorat. En uppgörelse var nödvändig och den innebar att BAJ köpte banan..

Koncession
1882-08-11.

Längd
38 km.

Förvaltningsort
Svenljunga till 1894, Borås (Borås–Herrljunga järnväg) till 1899, sedan Göteborg (Göteborg–Borås järnväg).

Trafikförändringar

1885-11-01 *Borås nedre–Svenljunga, 38 km .

Allmän trafik

1902-12-24 †Borås nedre–Hillared, 22 km, persontrafik.
1903-03-01 †samma sträcka, godstrafik.

Upprivning
Åhaga–Hillared ”gamla” 1903.

Anmärkning

a) Även KHdJ användes som signatur på rullande materiel.
b) De personförande tågen framgick till Borås övre på Varberg–Borås järnvägs spår. Godstrafikutbyte skedde vid Borås nedre.
c) Sträckan Hillared–Svenljunga inlemmades i BAJ. Hillareds station på KindsJ låg emellertid lite västligare, vid Hillareds kyrka. BAJ erhöll 1899-08-18 koncession för det förbindelsespår mellan de bägge Hillaredsstationerna som 1902-12-23 öppnades samtidigt med huvudbanan.
d) Banorna hade olika sträckning Borås–Hillared, BAJ gick nordligare.

 

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/Kompletterad 2011-10-18 Rolf Sten