HOME
INDEX

466     Norsholm - Åtvidaberg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Norsholm) - Ringstorp - Åtvidaberg
NÄSTA

 


Karta nr 249

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kms (Kimstad) v -3.6 37 1872.10.16 33)
Nh (Norsholm) h 0 36 1872.10.16 33)
Srk Skärkind v 4.7 61 1878.11.18 33)
Ekb Ekenberg h 7.3 71 33)
Hay Halleby v 9.3 64 1878.11.18 33)
Rip Ringstorp h 12.7 71 1878.11.18 33)
Hvy Höversby h 16.9 68 1878.11.18 33)
Höfversby
Böä Björsäter v 22.7 64 1878.11.18 33)
Mulstad 1878.11.18 33)
Lak Lakvik h 26.6 75 1878.11.18 33)
Risten
Beo Bersbo h 32.5 94 1879.08.08 33)
Edshyttan
Åvg Åtvidaberg h 41.5 85 1879.08.08 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund