HOME
INDEX

438     Skövde - Axvall

FÖREGÅENDE
LISTA
(Skövde) - (Axvall)
NÄSTA

 


Karta nr 343

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Sk (Skövde) v 0 141 1859.09.01 33)
Skövde industrispår
Ghg Gullhögen 1.5
Gasverket 1917.11.09 33)
Gullhögens bruk 1919.07.02 33)
Gullhögensbruk
Vmk Våmbskleven h 5.3 221 1904.03.31 33)
Billingen
Brandstorp
Ljt Ljungstorp h 11.9 212 1904.03.31 33)
Bag Backa gård h 14.4 1904.03.31 33)
Backagård
Vhm Varnhem h 16.4 140 1904.03.31 33)
Ulunda 1904.03.31 33)
Ökl Ökull v 18.5 1913.12.23 33)
Prinshaga 1904.03.31 33)
Axv (Axvall) h 21.3 129 .187.11.20 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-02 Rolf Sten