HOME
INDEX

421     Vara - Skara

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vara) - (Skara)
NÄSTA

 


Karta nr 343

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Vaa (Vara) v 95.2 80 1867.05.17 33)
Emt Emtunga h 98.3 1917.01.01 33)
Trv Tråvad h 103.3 85 1900.01.01 33)
Tråfvad
Sho Stora Hov h 105.6 85 1900.01.01 33)
Stora Hof
Kvm Kvänum h 111.4 80 1900.01.01 33)
Qvänum
Kvmb Kvänums tegelbruk 112.3
Öm Öttum h 114.5 80 1900.01.01 33)
Butp Budatorp h 116.8 1900.01.01 33)
Kåp Kålltorp h 119.8 90 1900.01.01 33)
Adl Ardala h 123 1910.01.01 33)
Smbo Simmabo h 126.1 1900.01.01 33)
Sacg Skara camping 1.3 240)
Sa (Skara) v 129.3 113 1874.11.20 33) 240)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
240)Museibana

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-05-31 Rolf Sten