HOME
INDEX

384     Linköping - Ringstorp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Linköping) - (Ringstorp)
NÄSTA

 


Karta nr 249

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lp (Linköping C) h 0 40 1873.10.22 33)
Råb Råberga h 2 42 1911.11.15 33)
Meö Metsjö h 5.6 49
Våg Vårdsberg v 7.4 51 1908.05.01 33)
Ekbn Ekbacken h 8.3 55
Hbn Hasselbacken h 9.5 61 1908.05.01 33)
Ask Askeby h 13.2 70 1908.05.01 33)
Gre Greby v 15 68 1908.05.01 33)
Skrv Skravestad h 15.7 66
Rså Ringås v 17.8 64 1908.05.01 33)
Rip (Ringstorp) h 20.7 69 1878.11.18 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten